Amdanom ni
Dyddiadur 2014
Dyddiadur 2015 Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2014

Medi
10 Mercher
Ymweliad: Big Pit - Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon a Llys a Chastell Tre-tŵr - Richard Carter
20 Sadwrn
Darlith: ‘Richard Wilson’ - Yr Athro Prys Morgan
27 Sadwrn
Cynhadledd Genedlaethol a Chyfarfod Blynyddol BafM yn Abertawe - Manylion pellach gan Marion Drake
Hydref
7 Mawrth
Ymweliadt: Parc Dyrham a Chaerfaddon - Dorn Swaffield
18 Sadwrn
Darlith: ‘Bydoedd Amgen: Amgueddfeydd a'r Dychymyg’ - Dr Rowan Williams
21 - 28
Taith: Sorrento a Napoli - Val Courage
Tachwedd
1  Sadwrn
Cyfarfod Blynyddol - Theatr Darlith Reardon Smith,
gyda sgwrs i ddilyn:  ‘Dylan Thomas a'r Celfyddydau Gweledol’ - David Alston
Rhagfyr
8 Llun
Cinio Nadolig - Y Neuadd Fawr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sylwer: Cynhelir darlithoedd fel arfer yn theatr darlith Reardon Smith, gan ddechrau am 10.30 y bore.
Ceir tocynnau am y darlithoedd, sydd ar agor i'r cyhoedd, wrth y drws.
Pris mynediad yw £10 sydd yn cynnwys te neu goffi a bisgedi ar ôl y ddarlith. Gostyngir pris y tocynnau i £8 i Gyfeillion sydd yn talu ymlaen llaw.


Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni Dyddiadur 2014 Dyddiadur 2015 Ymunwch Saesneg