Amdanom ni
2014
2016
Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2015

Ionawr

17 Sadwrn
SgwrsThe Jenkins Vase’ - Chris Dale
Chwefror

21 Sadwrn Sgwrs: ‘ ‘I hope to have a good passage’- Cardiff Tramp Master Captain Daniel Jenkins’ - David Jenkins
27 Gwener Parti Te Gŵyl Dewi - Jane Gagg
Mawrth
12 Iau
Ymweliad: Stratford-on-Avon,  Perfformiad Matinée ‘Love’s Labour’s Lost’- Rose-Marie Taylor a Marion Drake
18 Mercher
Ymweliad: Palas Blenheim - Dorn Swaffield
21 Sadwrn
Sgwrs: Gerallt Gymro -Yr Athro Huw Pryce, Athro Hanes Cymru, Prifysgol Bangor
Ebrill
25 Sadwrn
Sgwrs: Masnach Glo Caerdydd gyda Ffrainc - Tarddiad gefeillio Caerdydd a Nantes’  - Brian Davies
28 Mawrth Ymweliad: Broadway (Amgueddfeydd Ashmolean a Gordon Russell) a Sezincote House, Moreton-in-Marsh
 - Roger a Jane Gagg
Mai
 6 Mercher
Ymweliad: Bradford-on-Avon a Lacock Abbey - Dorn Swaffield
22 Gwener
Cinio â Sgwrs: ‘Art for Love's Sake: The Extraordinary Story of the Davies Sisters’ - Trevor Fishlock
25 - 30 Taith: Torino - Val Courage
Mehefin
10 Mercher
Ymweliad: Rheilffordd Gorllewin Gwlad yr Haf a Dunster - Richard Carter
18 Iau
Ymweliad i Abaty Margam a sgwrs - Oliver Fairclough (Ann Saer)
Gorffennaf
 1 Mercher
Sgwrs: Celebrating 150 years of the Welsh settlement in Patagonia - Dr Walter Ariel Brooks
 8 Mercher
Ymweliad: Eglwys Llancarfan a chinio yn y Fox and Hounds - Madge O'Keeffe
22 Mercher
Ymweliad: Gerddi Hidcote Manor a thref Chipping Camden - Gwen Williams
Awst
19 Mercher
Archif Ffilmiau Amgueddfa Cymru (John Ormond) i'w ddangos yn Narlithfa Reardon Smith - Dr Keiron Smith
Wedi'i ddiddymu oherwydd gweithredu diwydiannol
26 Mercher
Ymweliad: Archifiau Morgannwg - Peter Davies
Medi
10 - 15 Taith: Berlin - Val Courage
19 Sadwrn
Sgwrs: ‘Refugee Artists in Wales’ - Peter Wakelin
23 Mercher
Ymweliad: Salisbury - Yr Eglwys Gadeiriol a Mompesson House - Peter a Mari Davies
Hydref
 3 Sadwrn
Sgwrs: ‘Churchill and Lloyd George’ - Richard Toye (Ar y cyd â'r Welsh Association of Churchill Fellows)
 7 Mercher
Ymweliad: Aboretum Westonbirt a Badminton- Janet Jones a Dorn Swaffield
Tachwedd
1 - 6
Taith: Madrid, Segovia a Toledo - Val Courage
 7  Sadwrn Cyfarfod Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, gyda darlith gan David Anderson i ddilyn
22 Sul
Ymweliad: Llundain - y V & A - Dorn Swaffield - Lle am un neu ddau arall
Rhagfyr
 7 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd


Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2014 2016 Ymunwch Saesneg