Amdanom ni
2015
2017 Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2016

Ionawr

23 Sadwrn Sgwrs: ‘Augustus and Gwen John - Beth McIntyre (Gwen Williams)
26 Mawrth
Agoriad arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archeolegol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - di-dâl i Gyfeillion
Chwefror

20  Sadwrn
Sgwrs: ‘A refined and beautiful talent, Morfydd Owen (1891 - 1918)’ - Rhian Davies (Ann Saer)
26 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn yn Amgueddfa Cymru Caerdydd dan nawdd y Cyfeillion - 1yh - di-dâl
26 Gwener
Parti Te Gŵyl Dewi (Jane Gagg a Trix  Price)
Mawrth
  9 Mercher
Ymweliad:  Rhydychen (Dorn Swaffield)
19 Sadwrn
Sgwrs: 'Diet, Activity, and Health’ - Robert Pickard (Roger Gagg)
25 Gwener
Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn yn Amgueddfa Cymru Caerdydd dan nawdd y Cyfeillion - 1yh - di-dâl
Ebrill
  6 Mercher Ymweliad:  Chedworth a Cirencester dan arweiniad Chris Dale (Richard Carter)
  9 Sadwrn Sgwrs: ‘The Welsh in Shakespeare’ - Michael Bogdanov (Richard Carter)
17 - 26
Taith: Sicily - Val Courage
30 Sadwrn
Arddangosfa Brwydr Coed Mametz yn agor yn Amgueddfa Cymru Caerdydd
Mai
  6 Gwener Cinio Gwanwyn Blynyddol a pherfformiad gan Charlie Lovell Jones, fiolinydd
(Trix Pryce, Jane Gagg a Janet Jones)
17 - 19
Taith:  Bletchley Park a Woburn Abbey (Gwen Williams)
Mehefin
9 Iau
Ymweliad: Royal Shakespeare Company, Stratford-on-Avon, perfformiad matinée ‘Hamlet’ (Marion Drake)
18 Sadwrn Sgwrs: ‘Clues to Climate Change’ - Yr Athro Siwan Davies (Ann Saer)
Gorffennaf
 16 Sadwrn Sgwrs:  Mametz Wood’ - Gavin Davies (Janet Jones)
21 Iau Ymweliad:  Gerddi Kitsgate a Maenordy Hidcote (Gwen Williams)
Awst
17 Mercher
Sgwrs:‘The Archaeology of Sustainable Agriculture’- Erika Guttmann-Bond (Ann Saer a Dorn Swaffield)
23 Mawrth
Ymweliad:  Berkeley Castle a'r Dr Jenner Museum (Peter a Mari Davies)
Medi
  1 - 6
Taith: Munich - gyda Tom Abbot (Val Courage)
4 Sul
Diwrnod olaf Arddangosfa Brwydr Coed Mametz yn Amgueddfa Cymru Caerdydd
17 Sadwrn Sgwrs:  ‘The Arts in an Age of Austerity’ - Geraint Talfan Davies (Richard Carter)
21 Mercher Ymweliad: Canolfan Casgliadau’r Amgueddfa, Nantgarw   {Roger Gagg)
27 Mawrth Ymweliad: Birmingham - Barber Institute of Fine Arts a Winterbourne House a'r gerddi (Janet Jones)
Hydref
  15 Sadwrn Sgwrs:  'Cadwraeth Ataliol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd' - Christian Baars  (Diane Davies)
27 - 1 Tach Taith: Nice a'r Côte d'Azur  (Val Courage)
30 Sul
Diwedd arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archeolegol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - di-dâl i Gyfeillion
Tachwedd
  5  Sadwrn Cyfarfod Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, gyda sgwrs gan Andrew Renton i ddilyn (Gwen Williams)
20 Sul
Ymweliad:  Llundain   (Dorn Swaffield)
Rhagfyr
 5 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd

Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2015 2017 Ymunwch Saesneg