Amdanom ni
2017
2019 Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2018

Ionawr

13 Sadwrn Sgwrs: An Audience with Carlo Rizzi  (Emrys Jones)
Chwefror

17  Sadwrn
Sgwrs: ‘The Saints of Wales’- Gerald Morgan (Janet Jones ac Ann Saer)
Mawrth
2 Gwener Parti Te Gŵyl Dewi - canslwyd oherwydd eira (Jane Gagg a Trix Pryce)
  7 Mercher
Ymweliad: Rhydychen (Dorn Swaffield)
24 Sadwrn
Sgwrs: ‘John Piper and the making of his vision' - Frances Spalding, Emeritus Fellow, Clare Hall, Caergrawnt 
(Trix Pryce) 
Ebrill
14 Sadwrn Sgwrs: ‘Shakespeare and Science’ - Yr Athro Robert Pickard (Roger Gagg)
17 Mawrth
Ymweliad:The Royal Mint gyda chinio ac amser rhydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
(Dorn Swaffield a Heather Graves)

Mai
4 Gwener
Cinio'r Gwanwyn yn y Neuadd Fawr, Amgueddfa Caerdydd Parc Cathays; siaradwr gwadd Lord Lisvane
20 - 25
Taith: Amsterdam (Emrys Jones & Len Metcalfe)
29 Mawrth
Ymweliad â Gŵyl y Gelli Gandryll (Dorn Swaffield a Len Metclafe)
Mehefin
5 Mawrth Ymweliad: Corsham Court (Roger a Jane Gagg)
16 Sadwrn Sgwrs: ‘Japan: Past to Present’ - Andrew Renton (Trix Pryce a Janet Jones) 
18 - 21
Taith: Pedwar diwrnod yn swyddau Kent a Surrey, gydag ymweliad â Sissinghurst (Richard Carter a Trix Pryce)
Gorffennaf
 7 Sadwrn Sgwrs: ‘Iolo Morganwg’  - Geraint Jenkins (Janet Jones ac Ann Saer)
10 Mawrth Ymweliad: Arddangosfa Kyffin Williams yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth - (Kathleen Jones)
17 Mawrth Ymweliad: Caerllion - Dr Mark Lewis, Uwch Guradur Amgueddfa Leng RufeiningCymru (Christabel Hutchings)
Awst
14 Mawrth
Ymweliad: Castell Aberteifi a'r Ganolfan Cwrwgl Cenedlaethol (Peter a Mari Davies)
22 Mercher
Sgwrs: ‘Lord David Davies and the League of Nations’ - Hefin Mathias (Janet Jones ac Ann Saer)
Medi
15 Sadwrn Sgwrs: ‘With Sir Kyffin Williams - Cader Idris to the Canals of Venice’ - David Meredith (Kathleen Jones)
19 - 22
Ymweliad: Pedwar diwrnod yn Belfast a'r ardal (Gwen a Meurig Williams ac Emrys Jones) -
21 Gwener
Yr Amgueddfa yn codi arian - Cyngerdd piano gan Beverley Gertsman
Hydref
  20 Sadwrn Sgwrs:  ‘Suffragettes’ - Dr Ryland Wallace (Janet Jones)
Tachwedd
3  Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
gyda sgwrs gan Bethan Lewis, Pennaeth Sain Ffagan i ddilyn ar y datblygiadau diweddaraf.

21 Mercher
Sgwrs: ‘Memories and Reflections of the Great War’ - Yr Athro Tony Curtis (Richard Carter)
30 Gwener
Datganiad ar Organ Watkins Williams-Wynn - noddwyd gan Gyfeillion yr Amgueddfa
Rhagfyr
 3 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr Amgueddfa Genedlaethol CaerdyddCliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2017 2019 Ymunwch Saesneg