Amdanom ni
2018
2020
Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2019


Ionawr

5 Sadwrn Sgwrs: ‘Taffy was a Welshman’ - Christine James (Richard Carter)
25 Gwener
Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Chwefror
5 Mawrth Ymweliad: Taith o gwmpas stiwdios BBC Cymru Wales, Llandaf  (Peter Davies)
16 Sadwrn * Sgwrs: ‘My Life in Metal’ - David Petersen  (Gwen Williams)
22 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
28 Iau
Parti Te Gŵyl Dewi - gyda cherddoriaeth draddodiadol Meurig Williams  (Jane Gagg a Trix Pryce)
Mawrth
  6 Mercher Ymweliad: Rhydychen  (Dorn Swaffield)
23 Sadwrn * Sgwrs: 'Elgar and the Hidden Enigmas’- Geraint Lewis  (Trix Pryce)
29 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Ebrill
 13 Sadwrn * Sgwrs: ‘Frank Lloyd Wright’ - Jonathan Adams  (Kathleen Jones)
21 Sul
Y Pasg
26 Gwener Datganiad: Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
27 Sadwrn Sgwrs: ‘Hadrian’s Wall and Vindolanda’ – Chris Dale (Trix Price)
Mai
6-10 Llun - Gwe
Taith: Pum dydd a phedair noson - Newcastle a Durham  (Emrys Jones a Len Metcalfe)
24 Gwener
Ymweliad: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru  (Christabel Hutchings)
28 Mawrth
Ymweliad â Gŵyl y Gelli Gandryll  (Dorn Swaffield)
31 Gwener Datganiad: Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Mehefin
8 Sadwrn Sgwrs: ‘William Burges - Gothic Revival Genius’ - Matthew Williams  (Gwen Williams)
14 - 20
Taith: Chwe ddydd a phum noson yn Lisbon  (Emrys Jones a Len Metcalfe)
24 Llun
Ymweliad: Amgueddfa Elgar a Maenordy Hellens, Ledbury  (Richard Carter and Trix Pryce) - <blog>
28 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Gorffennaf
 6 Sadwrn Sgwrs: ‘Post-reformation cross slabs in South-east Wales' - Yr Athro Madeleine Gray  (Christabel Hutchings)
18 Iau Ymweliad: Llancarfan a gardd Physic y Bontfaen  (Janet Jones a Dorn Swaffield)
26 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd- 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Awst
6 Mawrth
Ymweliad: Porslen Royal Worcester a’r Eglwys Gadeiriol  - (Peter a Mari Davies)
21 Mercher Sgwrs: ‘Lloyd George and the making of the 1919 Peace Settlement’ - Hefin Mathias  (Gwen Williams)
24 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
27 Mawrth Ymweliad: Amgueddfa Crochendy Nantgarw (Gwen Williams a Heather Graves)
Medi
  10 - 13
Taith: Pedair diwrnod yn Nulyn  (Gwen Williams)
21 Sadwrn Sgwrs: ‘Penry Williams: an eminent man of Merthyr’ – Benjamin Price (Gwen Williams)
27 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Hydref
19 Sadwrn Sgwrs: ‘The Blue Nile from its Source to the Sea’ - Aled Samuel (Kathleen Jones)
25 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
28 Llun
Ymweliad: Canolfan Casgliadau Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Nantgarw  (Roger a Jane Gagg)
Tachwedd
  2 Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
gyda sgwrs i ddilyn: 'Dippy the Dinosaur’s visit to Cardiff' - Dr Caroline Buttler, Pennaeth Paleontoleg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

24 Sul
Ymweliad: Llundain (Dorn Swaffield)
29 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Cymru Caerdydd - 1yh - di-dâl; nawdd y Cyfeillion
Rhagfyr
 2 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd


Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2018 2020 Ymunwch Saesneg