Amdanom ni
Llynedd
Eleni Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2019

NODER:  Oherwydd adnewyddu Darlithfa Reardon Smith (Chwefror, Mawrth ac Ebrill),
bydd sgyrsiau wedi'u marcio * yn cael eu cynnal yn Theatr Darlithyddiaeth Cemeg y Brifysgol.
Bydd archebu'n hanfodol. Mae maes parcio am ddim ar gael.Ionawr

5 Sadwrn Sgwrs: ‘Taffy was a Welshman’ - Christine James (Richard Carter)
Chwefror
5 Mawrth Ymweliad: Taith o gwmpas stiwdios BBC Cymru Wales, Llandaf  (Peter Davies)
16 Sadwrn * Sgwrs: ‘My Life in Metal’ - David Petersen  (Gwen Williams)
28 Iau
Parti Te Gŵyl Dewi - gyda cherddoriaeth draddodiadol gyda Meurig Williams  (Jane Gagg a Trix Pryce)
Mawrth
I'w gadarnhau
Ymweliad: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru  (Christabel Hutchings)
  6 Mercher Ymweliad: Rhydychen  (Dorn Swaffield)
23 Sadwrn * Sgwrs: ’ Elgar and the Hidden Enigmas’- Geraint Lewis  (Trix Pryce)
Ebrill
 13 Sadwrn * Sgwrs: ‘Frank Lloyd Wright’ - Jonathan Adams  (Kathleen Jones)
I'w gadarnhau Ymweliad: Llong Brunel yr SS Great Britain, Bryste  (Roger a Jane Gagg)
21 Sul
Y Pasg
27 Sadwrn Sgwrs: ‘Hadrian’s Wall and Vindolanda’ – Chris Dale (Trix Price)
Mai
6-10 Llun - Gwe
Taith: Pum dydd a phedair noson - Newcastle a Durham  (Emrys Jones a Len Metcalfe)
28 Mawrth
Ymweliad â Gŵyl y Gelli Gandryll  (Dorn Swaffield)
Mehefin
8 Sadwrn Sgwrs: ‘William Burges - Gothic Revival Genius’ - Matthew Williams  (Gwen Williams)
14 - 20
Taith: Chwe ddydd a phum noson yn Lisbon  (Emrys Jones a Len Metcalfe)
24 Llun
Ymweliad: Amgueddfa Elgar a Maenordy Hellens, Ledbury  (Richard Carter and Trix Pryce)
Gorffennaf
 6 Sadwrn Sgwrs: ‘Church Effigies’ - Professor Madeleine Gray  (Christabel Hutchings)
18 Iau Ymweliad: Llancarfan a gardd Physic y Bontfaen  (Janet Jones a Dorn Swaffield)
Awst
I'w gadarnhau Ymweliad:
21 Mercher Sgwrs: ‘Lord David Davies - Part 2’ - Hefin Mathias  (Gwen Williams)
Medi
  10 - 13
Taith: Pedair diwrnod yn Nulyn  (Gwen Williams)

21 Sadwrn Sgwrs: ‘Penry Williams: an eminent man of Merthyr’ – Benjamin Price (Gwen Williams)
Hydref
9 Mercher
Canolfan Casgliadau Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Nantgarw  (Roger a Jane Gagg)
19 Sadwrn Sgwrs: ‘The Welsh House’ or ‘People and their Gardens’ - Aled Samuel (Kathleen Jones)
Tachwedd
  2 Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
gyda sgwrs 
i ddilyn: ‘Recent Archaeological Research into Roman Caerleon’ gan Dr Mark Lewis, Uwch Guradur yn yr Amgueddfa Rhufeinig Genedlaethol, Caerllion
Rhagfyr
 2 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd


Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni Llynedd Eleni Ymunwch Saesneg