Amdanom ni
Llynedd
Eleni Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2020

FIRWS CORONA

Caeodd yr Amgueddfa Genedlaethol bob un o'i saith safle ar Fawrth 17eg am gyfnod amhenodol yn dilyn ynganiad gan Lywodraeth Cymru.
O ganlyniad, bydd ein holl sgyrsiau a theithiau hyd at ddiwedd mis Awst ac o bosibl y tu hwnt i hynny yn cael eu canslo neu eu gohirio.

Bydd dosbarthiadiad i aelodau ym mis Ebrill pan fyddwn yn eich diweddaru ar ddatblygiadau.

Mae'r trefnwyr yn trafod gyda Success Tours, gyda'r nod o ohirio yn hytrach na chanslo teithiau Caergrawnt a Lerpwl a byddwch yn cael gwybod am y canlyniad cyn gynted â phosibl.

Ionawr

5 Sadwrn Sgwrs: ‘Dippy the Diplodocus’ - Dr Caroline Buttler, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd  (Gwen Williams)
18 Sadwrn
Sgwrs: ‘Treasures from the Air: Aerial Archaeology in Wales’ - Toby Driver (Christabel Hutchings)
31 Gwener
Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Chwefror
15 Sadwrn Sgwrs: ‘Aberglasney, now and the future’ - Joseph Atkin, Head Gardener (Janet Jones)
28 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
28 Gwener
Parti Te Gŵyl Dewi - gyda cherddoriaeth draddodiadol gan Meurig Williams a'r Cyfeillion (Jane Gagg)
Mawrth
  4 Mercher Ymweliad: Rhydychen  (Dorn Swaffield)
21 Sadwrn Sgwrs: ‘Leonardo da Vinci and the Royal Collection’ - Martin Clayton (Gwen Williams)
27 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Ebrill
12 Sul
Y Pasg
19 - 23
Taith: Caergrawnt a’r ardal  (Len Metcalfe ac Emrys Jones)
24 Gwener Datganiad: Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
25 Sadwrn Sgwrs: ‘Behind the Legend: Port Talbot and the making of Richard Burton’ – Yr Athro Angela John (Gwen Williams)
Mai
15 Gwener
Datganiad piano: ‘Moonlight Sonata’ Beethoven gan Jâms Coleman, gyda chinio yn y Neuadd Fawr
20 Mercher
Ymweliad: Aberglasney a Llandeilo (Janet Jones)
26 Mercher
Ymweliad â Gŵyl y Gelli Gandryll  (Dorn Swaffield)
29 Gwener Datganiad: Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Mehefin
6 Sadwrn Sgwrs: ‘Impacts from Space: Asteroid and Comet Collisions’ - Paul Roach (Jane Onyett)
15 - 19
Taith: Lerpwl a’r Wirral - (Richard Carter a Jane Onyett)
26 GwenerDatganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
30 Mawrth
Ymweliad: Talacharn a Stiwdios y Cerflunydd David Petersen, San Clêr (Roger a Jane Gagg )
Gorffennaf
 4 Sadwrn Sgwrs: ‘The Story of Wales in a Hundred Objects’ - Andrew Green (Roger Gagg)
16 Iau Ymweliad: Kidderminster a'r Severn Valley Railway (Dorn Swaffield)
31 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd- 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Awst
I’w gadarnhau
Ymweliad: Castell Cyfarthfa (Peter a Mari Davies)
19 Mercher Sgwrs: ‘Tredegar House, The National Trust Chapter’ - Emily Price a Dale Evans  (Christabel Hutchings)
28 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Medi
 I’w gadarnhau
Ymweliad: Amgueddfa'r Moduron Morgan, Malvern a Gwinllan
19 Sadwrn Sgwrs:  ‘The Second Civil War in Wales’ - Dr Lloyd Bowen (Richard Carter)
25 Gwener  Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Hydref
 8 Iau ? Ymweliad: Stratford-upon-Avon (Janet Jones a Jane Onyett)
17/24? Sadwrn
Sgwrs: ‘The Davies Sisters 1920-2020: Gregynog’- Yr Athro Prys Morgan (Dorn Swaffield)
30 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Tachwedd
   7 Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
gyda sgwrs i ddilyn gan Yr Athro Robert Pickard: i’w gadarnhau (Roger Gagg)

22 Sul
Ymweliad: Llundain (Dorn Swaffield)
27 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Rhagfyr
7 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd


Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni Llynedd Eleni Ymunwch Saesneg