Amdanom ni
Llynedd
Eleni Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2020


Ionawr

5 Sadwrn Sgwrs: ‘Dippy the Diplodocus’ - Dr Caroline Buttler, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd  (Gwen Williams)
18 Sadwrn
Sgwrs: ‘Treasures from the Air: Aerial Archaeology in Wales’ - Toby Driver (Christabel Hutchings)
31 Gwener
Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Chwefror
15 Sadwrn Sgwrs: ‘Aberglasney, now and the future’ - Joseph Atkin, Head Gardener (Janet Jones)
28 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
28 Gwener
Parti Te Gŵyl Dewi - gyda cherddoriaeth draddodiadol gan Meurig Williams a'r Cyfeillion (Jane Gagg)
Mawrth
  4 Mercher Ymweliad: Rhydychen  (Dorn Swaffield)
21 Sadwrn Sgwrs: ‘Leonardo da Vinci and the Royal Collection’ - Martin Clayton (Gwen Williams)
27 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Ebrill
12 Sul
Y Pasg
19 - 23
Taith: Caergrawnt a’r ardal  (Len Metcalfe ac Emrys Jones)
24 Gwener Datganiad: Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
25 Sadwrn Sgwrs: ‘Behind the Legend: Port Talbot and the making of Richard Burton’ – Yr Athro Angela John (Gwen Williams)
Mai
15 Gwener
Datganiad piano: ‘Moonlight Sonata’ Beethoven gan Jâms Coleman, gyda chinio yn y Neuadd Fawr
20 Mercher
Ymweliad: Aberglasney a Llandeilo (Janet Jones)
26 Mercher
Ymweliad â Gŵyl y Gelli Gandryll  (Dorn Swaffield)
29 Gwener Datganiad: Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Mehefin
6 Sadwrn Sgwrs: ‘Impacts from Space: Asteroid and Comet Collisions’ - Paul Roach (Jane Onyett)
15 - 19
Taith: Lerpwl a’r Wirral - (Richard Carter a Jane Onyett)
26 GwenerDatganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
30 Mawrth
Ymweliad: Talacharn a Stiwdios y Cerflunydd David Petersen, San Clêr (Roger a Jane Gagg )
Gorffennaf
 4 Sadwrn Sgwrs: ‘The Story of Wales in a Hundred Objects’ - Andrew Green (Roger Gagg)
16 Iau Ymweliad: Kidderminster a'r Severn Valley Railway (Dorn Swaffield)
31 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd- 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Awst
I’w gadarnhau
Ymweliad: Castell Cyfarthfa (Peter a Mari Davies)
19 Mercher Sgwrs: ‘Tredegar House, The National Trust Chapter’ - Emily Price a Dale Evans  (Christabel Hutchings)
28 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Medi
 I’w gadarnhau
Ymweliad: Amgueddfa'r Moduron Morgan, Malvern a Gwinllan
19 Sadwrn Sgwrs:  ‘The Second Civil War in Wales’ - Dr Lloyd Bowen (Richard Carter)
25 Gwener  Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Hydref
 8 Iau ? Ymweliad: Stratford-upon-Avon (Janet Jones a Jane Onyett)
17/24? Sadwrn
Sgwrs: ‘The Davies Sisters 1920-2020: Gregynog’- Yr Athro Prys Morgan (Dorn Swaffield)
30 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Tachwedd
   7 Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
gyda sgwrs i ddilyn gan Yr Athro Robert Pickard: i’w gadarnhau (Roger Gagg)

22 Sul
Ymweliad: Llundain (Dorn Swaffield)
27 Gwener Datganiad ar Organ Watkin Williams-Wynn, Amgueddfa Caerdydd - 1yh - di-dâl: nawdd y Cyfeillion
Rhagfyr
7 Llun
Cinio Nadolig y Cyfeillion - Neuadd Fawr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd


Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni Llynedd Eleni Ymunwch Saesneg