Amdanom ni
2021
2023 Ymunwch
Saesneg


Dyddiadur 2022

* Bydd pob sgwrs Zŵm yn cychwyn am 10.30am *
- Pwyniwch a chliciwch gyda'r llygoden an mwy o wybodaeth am ymweliad neu daith -

Ionawr

8 Sadwrn Sgwrs: ‘Newport Transporter Bridge’ - Emma Newrick (Christabel Hutchings) - ZŴM*
29 Sadwrn Sgwrs: ‘V for Vaccination, From Cowpox to Covid’ - David Llewellyn (Gwen Williams) - ZŴM*
Chwefror

12 Sadwrn Sgwrs: ‘Jessie Knight, Britain’s first Professional Lady Tattoo Artist’ - Fflur Morse (Gwen Williams) - ZŴM*
Mawrth
  5 Sadwrn Sgwrs: ‘Michel Basquiat - Wild Intuition’ - Irene Cioffi Whitfield (Gwen Williams) - ZŴM*
Ebrill
2 Sadwrn
Sgwrs: ‘Dinosaurs and Deserts in Wales’ - Cindy Howells, Curadur: Palaeontoleg, Amgueddfa Cymru
13 Mercher
Ymwelliad (Dydd Mercher Lludw): Rhydychen (Dorn Swaffield)
17 Sul
Sul y Pasg
23 Sadwrn
Sgwrs: ‘Tredegar House - The National Trust Era’ - Emily Price (Christabel Hutchings)
Mai
7 Sadwrn Sgwrs: ‘Discovering Cecily Mackworth; Journalist, Traveller and Author’- Yr Athro Angela V John  (Gwen Williams)
12 Iau Ymweliad: Aberglasney a Llandeilo (Margaret Lewis)
Mehefin
1 Mercher Ymweliad: Gŵyl y Gelli Gandryll - (Dorn Swaffield)
4 Sadwrn Talk: ‘Viking Treasure: the Llandwrog Hoard and its wider context.’ - Dr Mark Redknap, National Museum Wales
19 - 23
Taith: Lerpwl (Len Metcalfe ac Emrys Jones)
Gorffennaf

 2 Sadwrn Sgwrs: ‘Weaving the Future’ - Ann Whittall, Rheolwr Amgueddfa Wlân Cymru - ZŴM*
8 Mercher
Ymweliad: Eglwys Gadeiriol Caerloyw a Gerddi Highnam Court (Richard Carter)
Awst
9 Mawrth
Ymweliad: Castell Cyfarthfa (Peter a Mari Davies)
17 Mercher
Sgwrs: ‘Conservation of the Manet Portrait’ - Dr Adam Webster, Amgueddfa Cymru
Medi
4 - 8 Ymweliad: Swydd Caergrawnt (Len Metcalfe ac Emrys Jones) - Cliciwch yma am ffurflen archebu lle
17 Sadwrn Sgwrs: ‘Brecon Sculptor, John EvanThomas,1810-1873’ - William Gibbs (Gwen Williams)
21 Mercher
Ymweliad: Y Ganolfan Casgliadau, Nantgarw, Amgueddfa Cymru (Roger Gagg)
Hydref
1 Sadwrn
Sgwrs: ‘The Tonypandy Riots’ - David Maddox (Richard Carter)
5 Mercher
Ymweliad: Tyntesfield, Tŷ Adfywiad Gothig yr Ymddiriedaeth Genedlaethol, ger Bryste (Len Metcalfe a Heather Graves) -  Cliciwch yma am ffurflen archebu lle
  22 Sadwrn Sgwrs: ‘Vaughan Williams, Thomas Tallis and Larks Ascending’ - Geraint Lewis (Trix Pryce)
Tachwedd
12 Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – Theatr Darlith Reardon Smith, gyda sgwrs i ddilyn gan David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru - Cliciwch yma am fanylion
Rhagfyr
5 Llun   Cinio Nadolig – Y Neuadd Fawr, Amgueddfa Cymru, Caerdydd
Cliciwch yma am y fwydlen a'r ffurflen gais


NODIR: Cyflwynir sgyrsiau drwy gyfrwng Zŵm, neu’n fyw yn Theatr Darlithio Reardon Smith (ThDRS)
fel y nodir uchod, gan ddechrau am 10.30yb. Mae sgyrsiau ThDRS ar agor i’r cyhoedd. 
Taler £10 wrth y drws am fynediad sy’n cynnwys te/coffi a bisgedi ar ôl y darlith.
Gostyngir y tâl mynediad i £8 i gyfeillion sy’n archebu a thalu ymlaenllaw. 
Disgwylir i gyfeillion sy’n ymuno â sgyrsiau Zŵm dalu swm tebyg am bob unigolyn sy’n ymuno.

Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2021 Eleni Ymunwch Saesneg