Amdanom ni
2022
2024 Ymunwch
English


Dyddiadur 2023

- Pwyntiwch a chliciwch gyda'r llygoden i gael mwy o wybodaeth am ymweliad neu daith -

Cliciwch yma i fynd at ddyddiadur 2024

Ionawr

9 Sadwrn Sgwrs: 'Tip Girls of Tredegar' - Christabel Hutchings  Zŵm
Chwefror

28 Sadwrn Parti Tê Gŵyl Dewi - gyda cherddoriaeth draddodiadol  (Roger a Jane Gagg)
Mawrth
  11 Sadwrn Sgwrs:  ‘The history of the growth of radio & television in Wales’ - Dr Jamie Medhurst (Richard Carter)
Ebrill
1 Sadwrn
Sgwrs: 'A Passion for Fine Art: The Messel Family and the Edwardian Impulse for Serious Collecting'
- Yr Athro John Hilary (Judith Foy)

9 Sul
SUL Y PASG
19 Mercher
Ymweliad: Rhydychen (Dorn Swaffield)
22 Sadwrn
Sgwrs: 'Brecon Sculptor, John Evan Thomas,1810-1873’ - William Gibbs (Gwen Williams)
Mai
6 Sadwrn CORONI E.M. Y BRENIN SIARL III
10 Mercher Sgwrs: 'William Morris' - Stella Grace Lyons (Richard Carter a Trix Pryce)
31 Mercher Ymweliad: Gŵyl y Gelli Gandryll - (Dorn Swaffield)
Mehefin
3 Sadwrn Sgwrs: 'The Great Schism - the Separation of Eastern and Western Churches'
- Y Mwyaf Parchedig Dr Barry Morgan (Kathleen Jones) 
7 Mercher
Ymweliad:  Kelmscott Manor a Stow-on-the Wold (Gwen Williams, Maggie Lewis aTrix Pryce)
    15 - 19
Taith: Swydd Efrog, o gwmpas Harrogate (Len Metcalfe)
Cliciwch yma am ran 1 y ffurflen gais - Cliciwch yma am ran 2 y ffurflen gais
Gorffennaf

 1 Sadwrn Sgwrs: All that glisters is not gold - the Portable Antiquities Scheme'
Dr Mark Lewis, Amgueddfa Cymru (Christabel Hutchings)
5 Mercher
Ymweliad: Dinas Wells, Gwlad yr Haf (Len Metcalfe, Heather Graves)
Awst
5 Sadwrn
Sgwrs: ‘Ruperra Castle’ Pat Jones-Jenkins (Christabel Hutchings)
8 Mawrth
Ymweliad: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Peter a Mari Davies)
30 Mercher Ymweliad: Amgueddfa'r Gaer, Aberhonddu i weld Tewdric ac arddangosfa David Jones  (Gwen Williams)
Medi
16 Sadwrn Sgwrs: ‘Frank Lloyd Wright’ - Jonathan Adams (Kathleen Jones)
20 Mercher
Ymweliad: Bruton, Gwlad yr Haf: Galeri Hauser a Wirth, a Lacock (Judith Foy)
Hydref
1 Sadwrn

5 - 10
Taith: Vienna gyda Tom Abbott (Judith Foy)
  21 Sadwrn Sgwrs: 'The History of Wales in Twelve Poems' - Yr Athro M Wynn Thomas (John Wilkins)
Tachwedd
4 Sadwrn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – Theatr Darlith Reardon Smith   Cliciwch yma am bapurau'r cyfarfod
gyda sgwrs i ddilyn gan Dr. Dafydd Wiliam, Prif Curadur Adeiladau Hanesyddol: The Vulcan Hotel
5 Mercher
Ymweliad i Lundain - ddim yn digwydd oherwydd prinder ymatebioin
27 MondayYmweliad i arddangosiad Thomas Pardoe yn Crochendu Nantgarw - Gwen Williams
Rhagfyr
4 Llun   Cinio Nadolig – Y Neuadd Fawr, Amgueddfa Cymru, Caerdydd


Cyflwynir sgyrsiau fel arfer yn Theatr Darlithio Reardon Smith, gan ddechrau am 10.30yb.
Mae'r sgyrsiau ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinaol ac o dro oi dro, cynheir sgwrs yn Ystafell Oriel.

Taler £10 wrth y drws am fynediad sy’n cynnwys te/coffi a bisgedi ar ôl y darlith.

Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2022 Eleni Ymunwch Saesneg