Amdanom ni
2023
Blog Ymunwch
English


Pwyntiwch a chliciwch
ble mae'n ymateb i'r llygoden
i gael mwy o wybodaeth
Dyddiadur 2024 Cliciwch yma os hoffech allbrint o'r Dyddiadur neu i ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Ionawr
13 Sadwrn Sgwrs gan Sir Martin John Evans FRS FMedSci FLSW, Enillydd Gwobr Nobel (Judith Foy - yn lle'r sgwrs gwreiddiol)
Chwefror
20 Mawrth  Ymweliad / Sgwrs: Archifau Sain Ffagan - Dirprwy Archifydd Lowri Jenkins  - (Christabel Hutchings)
29 Thursday
 Dathliad Gŵyl Dewi - gyda cherddoriaeth draddodiadol  (Gwen Williams, Christabel Hutchings a Maggie Lewis)
Mawrth
9 Sadwrn Sgwrs: ‘Benjamin Britten’ - Geraint Lewis - (Richard Carter a Trix Price)
31 Sunday
 SUL Y PASG
Ebrill
   6 Sadwrn  Sgwrs: 'Carwyn James - Rugby and Beyond' - Alun Gibbard (John Wilkins)
   24 Mercher  Ymweliad: Rhydychen - (LenMetcalfe a Heather Graves)
   26 Gwener  1pm -  Datganiad i ailagor organ Watcyn Williams-Wynn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Mai
11 Sadwrn  Sgwrs: 'Nye at 75: working in and writing about the NHS' - (Judith Foy)
21 Mawrth  Ymweliad theatr i Ganolfan Mileniwm Cymru i weld 'Nye' - (Gwen Williams)
30 Iau  Ymweliad:  Gŵyl y Gelli - (LenMetcalfe a Heather Graves)
Mehefin
1 Sadwrn 'Bishop William Morgan and the Welsh Bible: the saving of the nation' - Richard Carter
5 Mercher  Ymweliad:  Dinas Caerfaddon (LenMetcalfe a Heather Graves)
    10 - 14
 Taith Ddiwylliannol trwy Dde Lloegr - (Gwen Williams a Marjorie Sheen)
Cliciwch am:   Daflen Wybodaeth.  Hefyd Ffurflen gais tud. 1 - Ffurflen gais tud. 2 - cwblhewch y ddau
Gorffennaf
6 Sadwrn  Sgwrs: 'Petty Officer Edgar Evans and Scott's British Antarctic Expedition 1910-1913'
Dr Isobel Williams - (Judith Foy)
    31 Mercher
Ymweliad: Amgueddfa'r Glannau - (Gwen Williams)
Awst
Medi
4 Mercher
Arddangosfa a Sgwrs yn Sain Ffagan gan yr Iawn Barchedig Rowan Williams :
Wales in the World: the significance of the Women's Peace Petition
-  (Gwen Williams)
15 - 20
Taith: Berlin, gyda Tom Abbott - Cliciwch yma am fanylion ac am ffurflen cofrestru - (Judith Foy)
Hydref
13 - 17
Taith: Birmingham - (Len Metcalfe) - noder newid i'r dyddiad. Cliciwch yma am ffurflen gais
19 Sadwrn Sgwrs: 'The Man Who Knew Everything' - Dr Howell Lloyd - (Judith Foy)
Tachwedd
2 Sadwrn  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – Theatr Darlith Reardon Smith
Rhagfyr
 2 Llun
 Cinio Nadolig – Y Neuadd Fawr, Amgueddfa Cymru, Caerdydd  - (dyddiad i'w gadarnhau)
2025
12
Chwefror
Sgwrs gan Yr Athro Laura Macallister - teitl i'w gadarnhau


Cyflwynir sgyrsiau fel arfer yn Theatr Darlithio Reardon Smith, gan ddechrau am 10.30yb.
Mae'r sgyrsiau ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinaol ac o dro oi dro, cynheir sgwrs yn Ystafell Oriel.
Taler £10 wrth y drws am fynediad sy’n cynnwys te/coffi a bisgedi ar ôl y darlith.
Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni 2023 Eleni Ymunwch Saesneg