Amdanom ni
Sgwrs a chinio
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegNos Wener 22 Mai 2015
3yh yn Ystafell Oriel, y tu cefn i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd

Sgwrs gan westai arbennig: Trevor Fishlock'Art for Love's Sake'
stori hynod y chwiroydd Davies yng Nghymru


7yh yn narlithfa'r Reardon Smith Lecture,
gyda chinio i ddilyn yn Neuadd Fawr yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd


Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru-National Museum Wales yn falch iawn o groesawu dychweliad Trevor Fishlock a oedd rai blynyddoedd yn ôl oedd yn siaradwr gwadd yn ein cyfres o ddarlithoedd a pherfformiadau achlysurol gyda'r nos. Bydd Trevor yn rhoi ei sgwrs yn Narlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ar ddydd Gwener 22 Mai, 2015 am 7.00yh. 

Mae Trevor mor adnabyddus fel nad oes angen ei gyflwyno, gan ei fod yn awdur a darlledwr toreithiog, gyda nifer o gyfresi teledu fel yr enwog eang 'Fishlock Cymru' yn tystio at ei enw da. Fel newyddiadurwr, roedd Trevor yn ohebydd tramor yn y Daily Telegraph ac yn fwy diweddar yn The Times.

Yn gysylltiedig â'i sgwrs, mae llyfr diweddaraf Trevor ‘A Gift of Sunlight – the Fortune and Quest of the Davies Sisters of Llandinam’ yn adrodd hanes y chwiorydd sy'n enwog am eu cymynroddion o'r paentiadau Argraffiadol ac eraill sy'n ffurfio craidd y casgliad byd-enwog a gedwir gan Amgueddfa Cymru.

Mae tocynnau ar gyfer yr achlysur arbennig ar gael am gost o £36 i gynnwys y sgwrs a'r cinio sy'n dilyn, gan gynnwys gwin.

Mae'r digwyddiad ar agor i'r rhai nad ydynt yn aelodau o'r Cyfeillion a dymunant ddod ac mae croeso archebu ar gyfer byrddau o 8 neu 10 lle. Gwisg: siwtiau lolfa ar gyfer dynion. Bydd parcio'n rhad am ddim i fynychwyr yn y maes parcio y tu cefn i'r Amgueddfa.

Os hoffech fynychu, llenwch y bonyn isod, ei anfon gyda'ch siec o blaid Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru at Roger Gagg, 15 Llandennis Avenue, Cyncoed, Caerdydd CF23 6JD. (Ffôn: 02920 752,338). Amgaewch amlen barod â stamp.
At sylw: Cyfeillion  Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Sgwrs gan Trevor Fishlock a chinio, 7.00yh  Mai 22  2015.

Enw(au) ....................................................................................................................................................................................................

Cyfeiriad....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................          Côd post .......................................

Ffôn ............................ .....................................        E bost .................................................................................................

Cadwch  .........lle i mi am y sgwrs a'r cinio os gwelwch yn dda. Amgaeaf fy siec am  £ ................................... ac amlen â stamp.

Nifer o brif gyrsiau llysieiol y dymunir   ..................................................................

Os yn bosibl, hoffwn eistedd ar yr un bwrdd a  .........................................................................................................................................

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa
 
Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg