Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegGwener 27 Chwefror 2015
3yh yn Ystafell Oriel, y tu cefn i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd

Parti Te Gŵyl Dewi
yn benodol ar gyfer Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru
gyda darlleniadau o'n gwestai arbennig,

 

Sharon Morgan
Image: www.emptagehallett.co.uk

Bydd parti te cofio'n nawddsant eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener Chwefror 27, 2015 yn Ystafell Oriel sydd y tu cefn i fwyty'r Amgueddfa. Darperir te ysgafn ac rydym yn ffodus bod actores a'r awdur Sharon Morgan wedi cytuno eto i ymuno â ni i lefaru a darllen darnau sy'n briodol i ddiwrnod coffa Dewi Sant.

Mae Sharon yn adnabyddus i gynulleidfaoedd teledu yng Nghymru o ran rhaglenni a chynyrchiadau dogfen fel Torchwood, Casualty, Coronation Street, a Phobl y Cwm. Fe'i haddysgwyd ym Mhrifysgol Caerdydd cyn hyfforddi fel actores llwyfan

Mae'n angenrheidiol i anfon cais ymlaen llaw, gyda thaliad o £10 y pen. Gan ystyried y galw a ddisgwylir, cyfyngir mynediad i aelodau'r Cyfeillion yn unig. Er mwyn tegwch, bydd pleidlais yn cael ei gynnal os bydd nifer y rhai sy'n gwneud cais yn fwy na'r llety cyfyngedig sydd ar gael yn yr Ystafell Oriel. Bydd Cyfeillion yn cael gwybod am y llwyddiant neu fethiant eu cais mewn da bryd.

Os hoffech fynychu, llenwch y bonyn isod a'i dychwelyd gyda'ch siec ac amlen hunan-gyfeiriedig â stamp at:
Jane Gagg at 15 Llandennis Avenue, Cyncoed, Caerdydd CF23 6JD. Tel: 02920 752338.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Parti Te Gŵyl Dewi
 
Gwener Chwefror 27  2015 am 3yh yn Ystafell Oriel (ger y freutur), Parc Cathays, Caerdydd

Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am £ ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffôn ………………………. Ebost …………………………………


Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu (rhaid i chi fod yn Gyfaill)
Hoffech ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa?Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa
 
Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg