Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 25 Ebrill 2015
am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith, Parc Cathays


Image: http://www.swanseadocks.co.uk
Cardiff’s Coal Trade to France
the origins of Cardiff’s twinning with Nantes

Sgwrs gan Mr Brian Davies, Cyn-Guradur Amgueddfa Pontypridd


Am y trydydd tro, rydym wedi estyn gwahoddiad i Brian Davies, un o’n siaradwyr mwyaf poblogaidd, i’n diddanu gyda’i drafodaethau darluniedig ar agweddau o’n celfyddyd ddiwydiannol a’n pensaernïaeth yn ne Cymru. I raddau, bydd yn torri tir newydd yn ei gyflwyniad heddiw ar fasnach glo Cymru gyda Ffrainc a sefydliad y cyswllt rhwng Caerdydd a Nantes.

Bu Brian am gyfnod yn Swyddog Addysg yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, a threuliodd saith mlynedd ym Mlaenafon tra sefydlwyd y Pwll Mawr yno; ymddeolodd yn ddiweddar o’i waith yn Guradur Amgueddfa Pontypridd. Mae galw cyson arno fel siaradwr. Cyhoeddodd nifer o erthyglau ac, yn ddiweddar, lyfryn darluniau am Bontypridd a’r ardal.
Y tâl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi yn Ystafelloedd Oriel ar ôl y sgwrs, yw £8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu £10 wrth y drws. Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffôn 029 2056 2756; ebost annsaer@talktalk.net) erbyn dydd Mercher 22 Ebrill. Noder: os byddwch yn anfon cais am fwy nag un digwyddiad, anfonwch siec ar wahân am bob un, os gwelwch yn dda. I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch â’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dâl o £10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Note: Cynhelir ein sgyrsiau fel arfer yn narlithfa Reardon Smith, gan ddechrau am 10.30yb.
Bydd tocynnau am y sgyrsiau, sydd yn agored i'r cyhoedd, ar gael wrth y drws.
Pris mynediad yw £10 sydd yn cynnwys te/coffi a bisgedi ar ôl y sgwrs.
Caiff Cyfeillion sydd yn archebu a thalu ymlaen llaw ostyngiad i £8.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan Brian Davies, Cyn-Guradur Amgueddfa Pontypridd
 
‘Cardiff’s Coal Trade to France: the Origins of Cardiff’s Twinning with Nantes’

Sadwrn 25 Ebrill 2015 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith, Parc Cathays, Caerdydd

Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am £ ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffôn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg