Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 3 Hydref 2015
am 10.30yb yn
narlithfa Wallace, Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd
Park Place, Caerdydd  CF10 3BB


Churchill 50 mlwyddiant
Delwedd: Churchill Society

‘Churchill and Lloyd George'

Anerchiad gan Yr Athro Richard Toye, Prifysgol  Caerwysg


Ganwyd Richard Toye BA MPhil PhD (Cantab) FRHistS yn Abertawe ac mae'n awr yn Athro Hanes Fodern ym Mhrifysgol Caerwysg ac yn Churchill Fellow.  Cafodd ei enwi'n Awdur Academaidd Ifanc y Flwyddyn gan y Times Higher Education Magazine yn 2007  ac mae wedi ysgrifennu'n eang ar hanes rhyngwladol ac Ewropeaidd. Mae Richard wedi ysgrifennu tri lyfr ar Winston Churchill, a'r un mwyaf diweddar yw Churchill and Lloyd George: Rivals for Greatness – sy'n rhoi awgrym ar gynnwys ei sgwrs.

Mae'r Welsh Association of Churchill Fellows yn gweithredu dan nawdd y Churchill Memorial Trust (Rhif Elusen 313952), corff di-wleidyddol sydd yn cynnig Ysgoloriaethau Teithiol tramor i ddinasyddion Prydeinig, er mwyn rhoi iddynt wybodaeth ac arfer gorau at fudd pobl eraill. Yn rhan o gyfres sgyrsiau bore Sadwrn y Ffrindiau, mae'r sgwrs hefyd yn rhan o ddathliadau'r Association of Churchill Fellows i nodi bywyd ac etifeddiaeth Churchill ar 50 mlwyddiant ei farwolaeth yn 1965.   
Y tl mynediad, yn cynnwys te/coffi ar l y darlith a pharcio'n ddi-dl yn Brifysgol (sy'n agos at Ddarlithfa Reardon Smith yr Amgueddfa) yw 8 i Gyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at
Roger Gagg, 15 Llandennis Avenue, Cyncoed, Cardiff CF23 6JD. (Ffn: 02920 752338).
erbyn dydd Mercher 30 Medi.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod na thocynnau.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru


CHURCHILL AND LLOYD GEORGE
Darlithfa Wallace, Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd
Park Place, Caerdydd CF10 3BB
3 Hydref 2015.


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod.

Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).
(Mae'n orfodol i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngol)

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg