Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegMercher 19 Awst 2015
am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith, Parc Cathays


Delwedd: http://www.writersplaques.org

‘Archive Films of NMW Cardiff:
John Ormond’s A Bronze Mask: A Film in Elegy for Dylan Thomas (1969)’

Sgwrs gan Dr Keiron Smith, Prifysgol Abertawe


Cyflwyna’r ffilm hon gipolwg ar gangen amgueddfaol Parc Cathays fel yr oedd yn ystod y 1960au. Mae John Ormond (Thomas) yn adnabyddus fel bardd Eingl-Gymreig yr oedd ei waith yn ymateb mewn ffyrdd dychmygus a thelynegol i hanes a diwylliant Cymru, ymysg pynciau eraill. Ond roedd Ormond, yn ogystal â bod yn fardd, hefyd yn artist dawnus drwy gyfrwng ffilm. Erys y ffilmiau dogfennol a luniodd a’u cynhyrchu o fewn i Uned Ffilm BBC Cymru, Caerdydd, yn eitemau creadigol cofiadwy. Ceir ynddynt hwythau fyfyrdodau treiddgar ar hanes a diwylliant ein gwlad.
 
Yn ystod y sesiwn dangosir a thrafodir un o glasuron Ormond, sef A Bronze Mask: A film in Elegy for Dylan Thomas. Yr hyn a ddethlir ynddi, yn null unigryw Ormond, yw cyflwyno masg angau Dylan Thomas, o waith David Slivka, i Amgueddfa Cymru.
Y tâl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi yn Ystafelloedd Oriel ar ôl y sgwrs, yw £8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu £10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at
Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffôn 029 2056 2756; ebost annsaer@talktalk.net)
erbyn dydd Gwener 14 Awst.
Noder: os byddwch yn anfon cais am fwy nag un digwyddiad, anfonwch siec ar wahân am bob un, os gwelwch yn dda
.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch â’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dâl o £10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan Dr Keiron Smith

‘Archive Films of NMW Cardiff:
John Ormond’s A Bronze Mask: A Film in Elegy for Dylan Thomas’ (1969)

Dydd MERCHER AWST 19 2015 am 10.30yb
yn Narlithfa Reardon Smith, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am £ ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffôn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg