Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 19 Medi 2015
am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith, Parc Cathays

Joseph Herman
Delwedd: http://www.writersplaques.org

'Refugee Artists in Wales' 

Sgwrs gan
Dr Peter Wakelin

Peter Wakelin is one of the most prominent figures in the cultural sphere in Wales and the Friends are privileged that he has agreed to deliver the inaugural address of our 2015/16 Saturday morning lecture series.
 
Peter numbers among his publications the official guidebooks to the Pontcysyllte Aqueduct and the Blaenavon Industrial Landscape – both World Heritage Sites. Other works include Hidden Histories:Discovering the Heritage of Wales, War Underground, and Worktown:The Drawings of Falcon Hildred. He has inter alia curated exhibitions on the Welsh Group and the Gibbs Collection. Sometime Secretary of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, he until recently held the post of Director of Collections and Research at Amgueddfa Cymru-National Museum of Wales. 

In the course of his talk Peter will explore the remarkable influence of the many artists who came to Wales as refugees, particularly those who were escaping the first World War or the fascism of the 1930’s.
Y tâl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi yn Ystafelloedd Oriel ar ôl y sgwrs, yw £8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu £10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at
Roger Gagg, 15 Llandennis Avenue, Cyncoed, Cardiff CF23 6JD. (Tel: 02920 752338). .

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod neu docynnau.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan
Dr Peter Wakelin:
‘Refugee Artists in Wales’

Dydd Sadwrn Medi 19 2015 am 10.30yb
yn Narlithfa Reardon Smith, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am £ ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffôn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg