Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegMercher 1 Gorffennaf 2015
am 10.30yb yn Ystafelloedd Oriel, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays


Delwedd: http://www.welshpatagonia.com


‘Celebrating 150 years of the Welsh settlement in Patagonia’

Sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks, Prifysgol Caerdydd


Ar hyn o bryd mae Dr Brooks, sy’n dod o’r Ariannin ac o dras Seisnig, yn ddarlithydd a thiwtor yn Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg, Prifysgol Caerdydd. Ei brif feysydd diddordeb yw ieithoedd lleiafrifol a chymunedau gwasgar yn gyffredinol, eu diwylliant a’u hunaniaeth gyfnewidiol, a’u perthynas gyda’r wladwriaeth ganolog. Yn y sgwrs hon bydd yn trafod y prosesau economaidd-gymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol a gafodd ddylanwad ar y gymuned  Gymraeg yn yr Ariannin, ei hiaith a’i thraddodiadau, er sefydlu’r Wladfa yno 150 mlynedd yn ôl.
 

 NODER: CYNHELIR Y SGWRS HON AR DDYDD MERCHER YN YSTAFELLOEDD ORIEL. Ni fydd lle i fwy na  90 O BOBL; felly, i sicrhau lle, gofynnir yn garedig i chi  archebu ymlaen llaw.
Y tâl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar ôl y sgwrs, yw £8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu £10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffôn 029 2056 2756; ebost annsaer@talktalk.net) erbyn dydd Gwener 22 Mehefin.
Noder: os byddwch yn anfon cais am fwy nag un digwyddiad, anfonwch siec ar wahân am bob un, os gwelwch yn dda
.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch â’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dâl o £10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks
 
‘Celebrating 150 years of the Welsh settlement in Patagonia’
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015 am 10.30yb
yn Ystafelloedd Oriel, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am £ ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffôn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg