Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Mawrth 18 2015

Ymweliad: Palas Blenheim, Woodstock, Swydd Rhydychen OX20 1PP


Image: www.best-of-european-union.eu

<>
Adeiladwyd un o dai mwyaf Lloegr, Palas Blenheim rhwng 1705 a thua 1722 ac mae'n Safle Treftadaeth Byd UNESCO. Bwriadwyd adeiladu'r plasty yn wreiddiol i fod yn wobr i John Churchill, Dug cyntaf Marlborough, yn rhodd o genedl yn ddiolchgar am ei fuddugoliaethau milwrol yn erbyn y Ffrancwyr a'r Bafariaid yn ystod Rhyfel Olyniaeth Sbaen, gan arwain at Frwydr Blenheim yn 1704 . Ar ôl cwblhau'r palas, daeth yn gartref i'r teulu Churchill, yn ddiweddarach Spencer-Churchill, am y 300 mlynedd nesaf. Mae amryw aelod o'r teulu wedi creu addasiadau amrywiol dros y cyfnod hwnnw i'r tŷ ei hunan, i'r parc a'r gerddi. Ar ddiwedd y 19eg ganrif, achubwyd y palas rhag adfail gan gronfeydd a gafwyd o briodas y 9fed Dug Marlborough i etifeddes rheilffordd Americanaidd Consuelo Vanderbilt.

Mae'r palas yn parhau i fod yn gartref i Ddugiaid Marlborough, a deiliad presennol y teitl yw Charles James Spencer-Churchill, 12fed Dug Marlborough (ganwyd 24 Tachwedd, 1955). Mae hefyd yn nodedig fel man geni a chartref teuluol Syr Winston Churchill (1874-1975), sydd wedi ei gladdu ym mhentref cyfagos Bladon, 1.7 milltir i ffwrdd.

Rydym wedi gofyn am daith dywys 45 munud ar gyfer ein grŵp pan gyrhaeddwn Balas Blenheim. Efallai y byddai'n well gan rai aelodau ddefnyddio'r system 'llif rhydd' am eu hymweliad, lle mae ymwelwyr yn gwneud eu ffordd eu hunain drwy'r ystafelloedd wladwriaeth gyda chanllawiau ar gael yn yr ystafelloedd er gwybodaeth. Mae croeso i chi benderfynu pa un sydd orau gennych wedi i ni gyrraedd. Mae Woodstock yn 0.6 milltir i ffwrdd, a chanddo Stryd Farchnad ddiddorol.

Dyma raglen y dydd;
  8.15 am.    Gadael
Wild Gardens Road, CF23 5QW, ar ochr ogleddol Llyn Parc y Rhath. 
  8.30 am.    Gadael blaen yr Amgueddfa Genedlaethol ym Mharc Cathays.
  9.30 am.    Coffi a bisgedi yn The Compass Inn, Tormarton.
10.00 am.    Gadael ar gyfer gweddil i siwrnau i Balas Blenheim.
11.30 am.    Cyrraedd Palas Blenheim.
  5.00 pm.    Gadael am Gaerdydd.

Cyfanswm y tâl am y diwrnod yw £ 31.00 sy'n cynnwys coffi a bisgedi, mynedfa i Balas Blenheim gerddi, y goets ac arian rhodd y gyrrwr.


I ymuno â ni anfonwch eich siec yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' a ffurflen wedi'i chwblhau os gwelwch yn dda at;
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE.
Ffôn: 029 2051 3956. E-byst at “Dorn.swaffield@gmail.com”.

Pe byddai gormod o alw am yr ymweliad, bydd detholiad ar hap o'r ceisiadau yn cael eu cynnal, a bydd y rhai sydd efallai yn anlwcus yn derbyn talebau blaenoriaeth ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol.

Cofiwch amgáu amlen barod â stamp dim ond os nad oes gennych gyfeiriad E-bost neu os ydych am 'Daleb Flaenoriaeth' ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol.

At: Gyfeillion Amgueddaf Cymru
Ymweliad â Blenheim Palace a'r Gerddi - Dydd Mercher Mawrth 18 2015.
Enw ……………………………………………………………………….………………….......

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

………………… Cod post …………Ffôn  …….…………...E-bost …………………………

Cadwch  ..…. lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Amgaeaf siec am £………..  ( £31.00 y person.) ac amlen barod â stamp.

Dewiswch:      Ymunaf / Ymunwn â'r coets:    ar grisiau'r  Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.
Rhif
Gofrestrig Elusen: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg