Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Gorffennaf 22ain 2015

Ymweliad: Gerddi Plasty Hidcote
a thref Chipping Campden 

<>
Yn 1907 prynodd yr Americanes gyfoethog Mrs Gertrude Winthrop ystad Hidcote (287 erw) rhwng Chipping Campden a Stratford upon Avon ac wrth wneud hynny rhoddodd y cyfle i'w mab Lawrence greu un o erddi mwyaf prydferth Lloegr.

Wedi cyrraedd, cewch gyfle i gael coffi yng nghaffi'r Ysgubor neu'r Winthrop.

Ar ôl coffi, rydym yn ffodus i gael sgwrs nid yn unig gydag un o wirfoddolwyr yr ardd ond hefyd y Prif Arddwr Glyn Jones sydd hefyd wedi bod yn gweithio yng ngerddi Dyffryn ac fe gewch gwybod am y cysylltiad rhwng Dyffryn a Hidcote. Yna, gallwch edrych ar yr ardd yn eich amser eich hun.

Fel yn Nyffryn mae 'ystafelloedd gardd' sydd ar eu gorau ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Bydd Gorffennaf yn amser da i weld y borderi blodau - mae'r ffiniau coch enwog, lilis a'r hydrangeas lacecap yn ogystal â'r llwyni prin, y coed a phlanhigion anghyffredin o bob cwr o'r byd.

Gellir cymryd cinio yng nghaffi'r Winthrop neu'r Ysgybor rhwng hanner dydd a 2yh. Yna byddwn yn cymryd taith fer i Chipping Campden - trysor y Cotswolds lle mae digon o gaffis i gymryd te a chewch y cyfle i ymweld ag un neu ddwy oriel.

DS. Fe'ch cynghorir i wisgo esgidiau synhwyrol gan fod rhai llwybrau a grisiau yn gul ac yn anwastad a gallant fod yn llithrig ac yn wlyb. Peidiwch ag anghofio eich cerdyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol os oes gennych un.

Dyma raglen y dydd;
 8.00am          Y coets yn gadael blaen yr Amgueddfa Genelaethol, Parc Cathays
8.15am          Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath
10.15 am   Cyrraedd Hidcote. Egwyl esmwytho a choffi yn nghaffi'r Winthrop neu'r Ysgubor.
11.00 am   Sgyrsiau gan Glyn Jones a Ros Roberts
11.30am    Fforio'r gerddi
Cymerir cynio yn amser a ddewiswch chi.
2.45pm          Gadael Hidcote
3.15pm          Cyrraedd Chipping Campden am baned mewn caffi o'ch dewis chi.
5.00pm          Gadael am Gaerdydd, gan gyrraedd tua 6.50yh.

Cost y diwrnod fydd £20. Bydd tâl ychwanegol o £9 y person - cyfradd grŵp (cyfanswm o £29) i Gyfeillion nad ydynt yn aelodau o'r Ymddiriedaeth Genedlaethol.

I ymuno â'r ymweliad, llenwch y ffurflen isod gan gynnwys siec yn daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru am y swm priodol, a'i anfon at:
Gwen Williams, 57 Beulah Road CAERDYDD  CF14 6LU. 
Ffôn: 029 2062 0094     Mobeil: 07802 437316   gwen.williams@friendsmuseumwales.org.uk

Amgaewch amlen barod â stamp dim ond os nad ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost neu os ydych yn dymuno derbyn taleb flaenoriaeth petai'r ymweliad yn cael ei gordanysgrifio.

YMWELIAD Â GERDDI PLASTY HIDCOTE a CHIPPING CAMPDEN  DYDD MERCHER. GORFFENNAF 22ain 2015

Enw(au) ______________________________________________________________________________________________________

Cyfeiriad_______________________________________________________________________________________   Cod post____________________

Rhif ffôn. ____________________________     Rhif Cludffôn ­­­­____________________­­­­­­­­­________               Ebost____________________________             

·    Cadwch _____ (l)le am yr ymweliad uchod. Amgaeaf siec am £________ yn daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru
(£20 y person neu £29 os nad yn aelodau Ymddiriaeth Genedlaethol) ac amlen hunangyfeiriedig â stamp os nad oes gennych e-bost.

·    Dymunaf/wn dal y bws yn:  Parc Cathays________ Wild Gardens Road, Parc y Rhath  ______

·    Cadarnhaf/wn fod wedi cofrertu fel aelod(au) Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru

·    Rwyf/Rydym  /   Nac wyf/Nac ydym yn aelod(au) o Ymddiriedaeth Genedlaethol


Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
 Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa
 
Rhif cofrestru fel elusen: 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg