Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Gorffennaf 8 2015

Ymweliad: Eglwys Sant Cadoc, Llancarfan
a chinio yn y Fox and HoundsDelwedd: www.stcadocs.org.uk


Delwedd: www.booking.com

Gwahoddwn Gyfeillion yr Amgueddfa i'r daith hynod ddiddorol hon dan arweiniad Madge O'Keefe, sy'n arbenigydd ar hen Eglwysi.

Mae Eglwys Sant Cadoc yng nghanol pentref bach Llancarfan ym Mro Morgannwg. Yng nghyfnod hwyrach y Canol Oesoedd, roedd yr eglwys sylweddol hon yn berchen i Abaty Caerloyw, ac mae ganddi gawg dŵr swyn ac olion croglen sydd wedi'i addasu i fod yn reredos.

Yn 2008, darganfyddodd penseiri furlun yn yr eglwys o dan haenau gwyngalch. Erbyn hyn, ar ôl chwe blynedd o waith adfer, mae gwarchodwyr wedi datguddio delweddau hynod feiddgar o'r saith pechod marwol, teulu brenhinol, ffiguryn marwolaeth erchyll, a'r hyn sydd wedi'i ddisgrifio fel y darlun mwyaf ac ysblenyddaf o Sant Siôr a'r Ddraig ag a welwyd erioed mewn eglwys ym Mhrydain.

Y ffordd hawddaf i gyrraedd Eglwys Sant Cadoc, Llancarfan yw i droi wrth yr arwydd i'r pentre yn Treberfedd, ar yr A48 rhwng Caerdydd a'r Bontfaen.

Dyma raglen y dydd;
11.00 yb         Aelodau'r grŵp yn cludo eu hunain i faes parcio'r Fox and Hounds
i gwrdd â'n tywysydd ac
                       ymgynnull yn Eglwys Sant Cadoc am ein sgwrs maes parcio.
tua 1.00 yh     Dychwelyd i'r Fox and Hounds am ginio
, rhyw 300 llath ar lwybr gwastad o'r eglwys.

Yn anffodus, rhaid cyfyngu ein nifer i 30 o bobl yn unig, gyda lleiafswm o 20 er mwyn cynnal y costiau.

Pris y diwrnod fydd £20, sydd yn cynnwys cinio yn y Fox and Hounds, rhodd i'r eglwys, a chostau’r tywyswyr.

Os hoffech ymuno â ni,  a wnewch chi lenwi’r daflen isod a’i dychwelyd gyda’ch siec (sy’n daladwy i ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ ynghŷd ag amlen yn dwyn stamp os nad oes gennych gyfeiriad ebost) at:
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE.
Tel: 029 2051 3956. E-mails to “Dorn.swaffield@gmail.com”.

Pe bai gormod o geisiadau, dewisir y rhai llwyddiannus ar hap a chaiff y rhai nad ydynt yn cael eu dewis yn derbyn tocynnau blaenoriaeth am ddigwyddiadau pellach.

Cofiwch gynnwys
amlen yn dwyn stamp os nad oes gennych gyfeiriad ebost neu yr ydych am dderbyn tocynnau blaenoriaeth os nad ydych yn llwyddiannus.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad ag Eglwys Sant Cadoc, Llancarfan a chinio yn y Fox and Hounds
DYDD MERCHER GORFFENNAF 8 2015

Enw/au……………………………..Cyfeiriad…………………………………………

Cod Post…………… Ffôn ………………ebost………………………………………..

Carwn archebu ……(l)le ar gyfer y digwyddiad uchod.. Amgaeaf amlen â stamp a’m cyfeiriad,

a siec am £……..... yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru (£20 y person) ac amlen gyda stamp os nad ydych yn defnyddio e-bost.

Cadarnhaf fy mod/ein bod yn aelod/au o Gyfeillion Amgueddfa Cymru. ………………………

 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg