Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Sul Tachwedd 22 2015

Ymweld Llundain 


Delweddau: www.www.visitlondon.com


<>
Ar ymweliad Llundain eleni cawn ein gosod i lawr ger Amgueddfa Victoria ac Albert, lle mae'r arddangosfeydd cyfredol amrywiol yn cynnwys rhai a restrir isod; Os ydych yn dymuno mynychu bydd rhaid i chi archebu lle ymlaen llaw.
  • 'Esgidiau: Pleser a Phoen', yn archwilio esgidiau o amgylch y byd sy'n cynnwys 200 o barau o esgidiau mwyaf eithafol o ddylunwyr allweddol, gwisgwyr enwog a chasglwyr dros 2000 o flynyddoedd - 10.00 i bensiynwyr
  • 'A Room o Damascus'. Pan ddechreuodd dinasoedd i foderneiddio yn niwedd y 19eg ganrif, gwerthwyd llawer o'r ystafelloedd addurniadol hyn. Y V&A oedd yn y sefydliad gorllewinol cynharaf i gaffael un. Mynediad am ddim.
  • Amgueddfa Brydeinig -'Celts: art & identity'. Dyma'r arddangosfa fawr gyntaf i archwilio hanes llawn o gelf a hunaniaeth Geltaidd, a drefnwyd mewn partneriaeth ag Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban. 8.25 i bensiynwyr.
  • Frank Auerbach - (ganwyd 1931, Berlin) artist o Brydain sydd wedi gwneud rhai o baentiadau mwyaf bywiog a dyfeisgar y cyfnod diweddar. - 14.00 i bensiynwyr.
Mae yna hefyd nifer o deithiau a sgyrsiau awr yn y V&A sy'n rhad ac am ddim.

Dyma raglen y dydd;
  8.00         Gadael Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays
  8.15         Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath
12.00 yh    Cyrraedd V&A (yn fras).
  5.00 yh    Gadael am Gaerdydd


Cost y diwrnod sy’n cynnwys y bws, a tip y gyrrwr yw 25.00.

I ymuno ni,  anfonwch siec, yn daladwy i : ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ a ffurflen wedi’i llenwi at:
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Vale of Glamorgan. CF64 4HE.
Ffn: 029 2051 3956. Ebost: mail dorn@friendsmuseumwales.org.uk


Pe byddai gormod o alw am yr ymweliad, bydd detholiad ar hap o'r ceisiadau yn cael eu cynnal, a bydd y rhai sydd yn anlwcus yn derbyn talebau blaenoriaeth ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol.

Cofiwch amgu amlen barod stamp
os nad oes gennych gyfeiriad E-bost neu os ydych am 'Daleb Flaenoriaeth' ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol.
At:           Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweld Llundain
Dydd Sul Tachwedd 22 2015

Enw________________________________________________________________  

Cyfeiriad____________________________________________________________________________________

Cd post__________________ Ffn __________________ E-bost _____________________________________

Cadwch  _____  lle ar gyfer y digwyddiad uchod os gwelwch yn dda.     Amgaeaf siec am  _____  (25.00 y pen)

Byddaf / Byddwn yn cwrdd ’r bws:  
o flaen Amgueddfa Cymru, Parc Cathays ____    yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath  ____

Yr wyf/ydym yn cadarnhau aelodaeth o’r Cyffeillion Amgueddfa Cymru  _______________

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

 Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg