Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Iau Mehefin 18 2015

Diwrnod Astudio Margam
<>
Cafodd y Diwrnod Astudio hwn ei drefnu drwy gydweithrediad Adrannau Celf ac Archeoleg Amgueddfa Cymru. Bydd cyfle i archwilio safle’r plasty a’r parc fel y’u darlunnir ym mheintiadau tirlun Margam sydd i’w gweld yn Oriel 10, Amgueddfa Cymru, Caerdydd, yn dangos yr ystad fel yr oedd tua 1700,  a hefyd ddarganfod mwy am deulu’r Manseliaid. Cawn ein tywys gan Oliver Fairclough a Dr Mark Redknap. Dyma fras amcan o’r amserlen arfaethedig:

10.30 yb    Cyrraedd ar eich liwt eich hunan y maes parcio ym Mharc Gwledig Margam (trowch oddi ar yr M4 ar Gyffordd 38 a dilyn yr arwyddion), a chwrdd wrth y Caban Mynedfa i gerdded at yr Orendy i gael paned o goffi.
Bydd parcio am ddim ac efallai y gallech rannu car; cysylltwch ag Ann Saer).

11.00         Ymweld â beddrodau’r teulu yn yr eglwys a safle’r abaty a’r plasty gynt
12.45 yp    Byrbryd yn yr Orendy
1.45           Archwilio’r castell Gothig Fictoraidd , sydd yn cael ei adfer ar hyn o bryd
2.30           Ymweld â’r ty Citrus newydd, neu daith fer o gwmpas y parc gydag
                  un o Gyfeillion Parc Margam
3.30- 4.00   Paned o de cyn ffarwelio

Yn anffodus, rhaid cyfyngu ein nifer i 30 o bobl yn unig, gyda lleiafswm o 20 er mwyn cynnal y costiau. Felly, y cyntaf i’r felin gaiff falu! Bydd angen gwisgo esgidiau addas ar gyfer cerdded,a chofiwch am ambarel hefyd. Pris y diwrnod fydd £16, sydd yn cynnwys coffi a phice bach, byrbryd, cyfraniad i’r Parc ac i Amgueddfa Cymru, a chynnal costau’r tywyswyr.

Os hoffech ymuno â ni,  a wnewch chi lenwi’r daflen isod a’i dychwelyd gyda’ch siec (sy’n daladwy i ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’)  ynghyd ag amlen yn dwyn stamp os nad oes gennych gyfeiriad ebost) at Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA erbyn dydd Gwener,
12 Mehefin 2015.  (ffôn: 029 2056 2756; ebost: ann.saer@talktalk.net)

Cyfeillion Amgueddfa Cymru: Diwrnod Astudio Margam, Iau 18 Mehefin 2015

Enw/au……………………………..Cyfeiriad…………………………………………

Cod Post…………… Ffôn ………………ebost………………………………………..

Carwn archebu ……(l)le ar gyfer y digwyddiad uchod.. Amgaeaf amlen â stamp a’m cyfeiriad,

a siec am £……. yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Cadarnhaf fy mod/ein bod yn aelod/au o Gyfeillion Amgueddfa Cymru. ………………………

 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg