Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 20 Chwefror 2016
am 10.30yb yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith,
Amgueddfa Cymru Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP


Morfydd Llwyn Owen
Delwedd: http://www.orianapublications.co.uk


‘A refined and beautiful talent’ : Morfydd Owen (1891-1918)

Sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks, Prifysgol Caerdydd


A hithau’n frodor o Drefforest, astudiodd Morfydd Owen yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd a’r Academi Gerdd Frenhinol cyn sefydlu gyrfa fel cantores, pianydd a chyfansoddwraig. Crewyd iddi statws chwedlonol gan ei chyfeillachu cyfareddol gyda D.H. Lawrence ac Ezra Pound, ei phriodas fregus ’r seicdreiddiwr Freudaidd Ernest Jones, a’i marwolaeth anarferol yn 26 oed. Cyflwynir y sgwrs hon, sy’n cynnwys delweddau archifyddol a recordiadau o gerddoriaeth Morfydd ynghyd
detholion o’i gohebiaeth, gan Dr Rhian Davies, ysgolhaig y mae ei gwaith ymchwil wedi ailennyn y sylw rhyngwladol a gawsai’r gyfansoddwraig gynt.

Caiff Dr Davies ei chydnabod fel hanesydd blaengar ym maes diwylliant yr ugeinfed ganrif, ac mae’n ddarlledwraig gyson ar Radio Cymru, BBC Radio 3 a Classic FM. Cafodd ei gwaith curadurol fel Cyfarwyddydd Artistig Gwyliau Cerdd Gregynog ei glodfori gan y Guardian, y cylchgrawn Classical Music a’r Times.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffn 029 2056 2756; ebost annsaer@talktalk.net) erbyn dydd Mercher 17 Chwefror.

Noder: os byddwch yn anfon cais am fwy nag un digwyddiad, anfonwch siec ar wahn am bob un, os gwelwch yn dda.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Dr Rhian Davies: ‘A refined and beautiful talent ’: (1891-1918)
20 Chwefror 2016 am 10.30 yb yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith,
Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg