Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Sadwrn 17 Mehefin 2017

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

‘The Brynmawr Furniture Experiment:
the Quaker Initiative in South Wales 1929 – 40’

Sgwrs gan
Dr Eurwyn Wiliam


Bwrdd bwyta a chadeiri Brynmawr

Parc Bute

Delwedd: www.brynmawr.gwentheritage.org.uk


Mae Dr Wiliam yn Gadeirydd presennol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac yn gyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Amgueddfa Cymru. Fel awdurdod cydnabyddedig ar adeiladau traddodiadol domestig ac amaethyddol yn ein gwlad, cyhoeddodd amryw lyfrau ac erthyglau clodfawr ar hanes pensaernol a chymdeithasol.

Gwrthrychau a chwenychir yn fawr gan gasglyddion cyfoes yw’r eitemau a gynhyrchwyd gan brentisiaid ifainc ffatri gelfi Brynmawr, a thystiant i ymdrechion gwirfoddolwyr o Grynwyr i ddarparu cymorth ar gyfer cymunedau  difreintiedig cymoedd De Cymru yn y 1930au, a hefyd er hybu ethos Celf a Chrefft ac Art Deco y dylunwyr celfi. Dyma fenter ryfeddol, nid annhebyg i ymdrech y chwiorydd Davies i sefydlu Gregynog fel canolfan i ddatblygu sgiliau crefft ymysg y di-waith a’r anabl ar l y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn ei sgwrs ddarluniedig bydd Dr Wiliam yn adrodd hanes Brynmawr yn ystod y Dirwasgiad,gan gyfleu sut y crwyd Cwmni Celfi Brynmawr Cyf. Caiff hefyd drafod prosesau adeiladu’r celfi, a chyflwyno rhai o’r Cymry nodedig a gefnogodd y fenter. Efallai fod aelod o’ch teulu chithau yn eu plith!

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at :

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Dr Eurwyn Wiliam:
‘The Brynmawr Furniture Experiment: the Quaker Initiative in South Wales 1929 – 40’

Dydd Sadwrn 17 Mehefin 2017 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg