Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 8 Ebrill 2017

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP
Parc Bute

Delwedd: www.visitcardiff.com

The Pettigrew Family's Influence on Cardiff Parks

Sgwrs gan
Rosie James, Prif Swyddog Tirwedd Parciau a Gwasanaethau Chwaraeon CaerdyddRosie James yw Prif Swyddog Tirwedd Parciau a Gwasanaethau Chwaraeon Caerdydd. Mae hi wedi gwneud astudiaeth helaeth o hanes y parciau a'r gerddi y mae bellach yn goruchwylio drostynt a bydd yn cyflwyno sgwrs darluniadol diddorol iawn ar eu hanes a'u datblygiad.

Mae gan barciau hyfryd Caerdydd ddyled mawr i'r teulu a'u creodd yn y 1890au a'r 1900au, sef Andrew Pettigrew a'i dri mab William, Hugh ac Andrew. Bu William Pettigrew a'i frawd iau Andrew yn weithgar fel Prif Arddwr, Uwcharolygydd Parciau, ac wedyn Prif Swyddog Parciau, yn barhaus o 1891 i 1936. Gosododd eu tad, a elwir hefyd yn Andrew Pettigrew, erddi preifat Castell Caerdydd i Ardalydd Bute cyn iddynt ddod i berchnogaeth gyhoeddus fel Parc Bute. Ysgrifennodd Andrew Pettigrew yr iengaf hanes parciau Caerdydd nas cyhoeddwyd, gan roi llawer o wybodaeth hanesyddol y mae Rosie wedi'i defnyddio yn ei hymchwil. Mae hon yn sgwrs na ddylid ei golli.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at
Rosie James is the Principal Landscape Officer for Cardiff Parks and Sports Services. She has made an extensive study of the history of the parks and gardens that she now oversees and will provide us with a very interesting illustrated talk on their history and development.

The creation of Cardiff’s many beautiful parks in the 1890s and 1900s owes much to one family, Andrew Pettigrew and his three sons William, Hugh and Andrew. William Pettigrew and his younger brother Andrew held the position of Head Gardener, Parks Superintendent, and subsequently Chief Parks Officer, continuously from 1891 to 1936. Their father, also called Andrew Pettigrew laid out the private gardens of Cardiff Castle for the Marquis of Bute before these came into public ownership as Bute Park. The younger Andrew Pettigrew wrote an unpublished history of Cardiff’s parks which provides us with much of the historical information which Rosie has used in her research. This is a talk not to be missed.

The admission charge, to include post-lecture coffee and biscuits in the Oriel Suite, is 8 for tickets ordered by Friends in advance, and 10 at the door.

To take advantage of the concessionary rate, please complete the slip below and send it with your cheque to:
Emrys Jones, 2 Pembroke Close, DINAS POWYS, Vale of Glamorgan, CF64 4PA.
Tel: 029 2051 2812.


I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Rosie James: ‘
The Pettigrew family’s influence on Cardiff Parks

Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg