Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
EnglishSadwrn 21 Ionawr 2017
am 10.30yb Darlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd 
  CF10 3NP

The History of Hospitals in the Cardiff Area

Sgwrs gan Keith Moger MBE


  

Delweddau: http://www.billcaerdyddarfro.cymru.nhs.uk

Ymddeolodd Keith ym mis Rhagfyr 2004 ar l dros 40 mlynedd yn y GIG gan wasanaethu'r rhan fwyaf o'i yrfa fel uwch-reolwr a gweinyddydd yn Nghaerdydd. Yn ystod y cyfranogiad sylweddol hwn, bu'n gweithio yn neu'n gyfrifol am reoli'r rhan fwyaf o'r ysbytai yng Nghaerdydd. Ers ymddeol, mae Keith wedi cymryd diddordeb arbennig mewn astudio datblygiad a hanes y sefydliadau hyn, llawer ohonynt bellach wedi diflannu neu wedi newid defnydd.

Gyda llawer o hen ffotograffau ac weithiau ffilmiau, mae sgwrs Keith yn cynnwys ystod y cyfleusterau ysbyty sydd wedi bodoli yn ardal Caerdydd, o'r cynharaf a oedd yn ysbyty wahanglwyfus a sefydlwyd yn y 14eg ganrif hyd at y mwyaf diweddar, gan cynnwys Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae gan y rhan fwyaf o bobl atgofion o fod yn gleifion, yn ymweld neu'n gweithio yn Lansdowne, Glan Ely, Dewi Sant, Ysbyty Brenhinol Caerdydd, a nifer o'r llefydd eraill yn yr ardal sydd wedi darparu pobl Caerdydd a De Cymru gofal iechyd dros y blynyddoedd.

Er y bydd Keith yn rhoi yr holl ffeithiau a ffigurau priodol ei wrandawyr, bydd hefyd yn ysgafnhau'r sgwrs gyda hanesion a myfyrdodau oddi wrth ei brofiadau personol o sut oedd bywyd mewn ysbytai cyn ac ar l sefydlu'r GIG. Mae'n hoffi cynnwys ei gynulleidfa yn y sgwrs oherwydd bod gan bawb stori i'w hadrodd am eu cysylltiadau eu hunain gyda'n hysbytai sydd yn creu sesiwn fywiog a thaith ryfeddol i lawr ln cof.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi  a bisgedi yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y gostyngiad tl, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec erbyn dydd Mercher 18 Ionawr at:
Emrys Jones, 2 Pembroke Close, DINAS POWYS, Vale of Glamorgan, CF64 4PA. Tel: 029 2051 2812.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
The History of Hospitals in the Cardiff Area
Sgwrs gan Keith Moger OBE

Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2017 am 10.30yb
yn Narlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffn ………………………. Ebost …………………………………Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
English