Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 18 Chwefror 2017

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP
Delwedd: Journal of the North Atlantic

‘Cedric Morris and his Circle’

Sgwrs gan Nicholas Thornton, Pennaeth Celfyddyd Gain Amgueddfa Cymru Caerdydd


Roedd Cedric Morris (1889-1982) yn un o arlunwyr pwysicaf yr ugeinfed ganrif. Ac yntau wedi ei eni yn Abertawe, cafodd fywyd hynod a’i arweiniodd i gymysgu ’r avant garde ym Mharis, helpu i sefydlu Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru, a chreu ysgol gelf idiosyncratig ar ffin Suffolk-Essex. Trafodir y cyfnodau allweddol hyn yn ei fywyd ynghyd ’u gyflawniadau fel arlunydd tirluniau, portreadau a blodau, yn ogystal ’i ymroddiad parhaus i gelfyddydau a phobl Cymru.

Mae gan Nicholas Thornton gyfrifoldeb arbennig dros gasgliadau l-1900 yr Amgueddfa. Ymhlith ei brif arddangosfeydd diweddar a seiliwyd ar y casgliadau hyn cafwyd Ni allaf ddianc rhag hon (2011), Pop and abstract (2013) a Poetry, Romanticism and Myth (2014). Cyn iddo symud i Gymru roedd Nicholas yn Guradur Celf Fodern a Chyfoes yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Norwich, lle’r ymgymerodd sawl prosiect arddangosfaol, gan gynnwys Cedric Morris and Lett Haines: Teaching Art and Life, a ddaeth ar daith i AC / NMW yn 2003.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffn 029 2056 2756; ebost annsaer@talktalk.net)
erbyn dydd Mercher 15 Chwefror.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Nicholas Thornton: ‘Cedric Morris and his Circle’

Dydd Sadwrn 18 Chwefror 2017 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg