Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 18 Mawrth 2017

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP


Why Study Fossil Plants?

Sgwrs gan yr Athro Dianne Edwards CBEHylodecrinus Cymru -  ffosil rhywogaeth crinoid unigryw a ddarganfuwyd yn Sir Benfro yn 2009

Delwedd:
https://www.museum.wales

Yn enedigol o Abertawe. mae Dianne Edwards yn palaeobotanydd sy'n Athro Ymchwil yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Mr ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ogystal bod wedi derbyn nifer o wobrau academaidd o bob cwr o'r byd, mae'n Gymrawd o'r Gymdeithas Frenhinol; mae hi wedi bod yn Llywydd y Gymdeithas Linnaeus a Phalaeontoleg, a derbyniodd CBE am wasanaethau i Botaneg.

Bydd ei sgwrs yn dangos sut y gall darganfyddiadau astudiaeth planhigion ffosil ddweud wrthym am hanes bywyd planhigion ar y Ddaear a sut y mae'n arwain at ymddangosiad y llystyfiant amrywiol anhygoel sy'n ein hamgylchynu ni heddiw. Bydd yn amlinellu eu rolau'n creu cyflenwadau ynni a'u defnyddiau fel offer i egluro hinsoddau yn y gorffennol ac i ddyddio creigiau. Mae wedi gweithio yng Nghymru a'r Gororau ers dros 50 mlynedd a bydd yn canolbwyntio ar yr adeg pan ddechreuodd planhigion amlhau ar dir - un o'r digwyddiadau pwysicaf hanes y Ddaear - a sut y maent yn effeithio ar esblygiad anifeiliaid daearol, priddoedd a hyd yn oed cyfansoddiad yr atmosffer.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at
Janet Jones, Brayton, Llantwit Road, Creigiau, Cardiff CF15 9NN.
Tel: 029 20890216.  Email: janet.jones@friendsmuseumwales.org.uk
erbyn dydd Mercher 15 Mawrth.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Nicholas Thornton: ‘Cedric Morris and his Circle’

Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2017 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg