Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 16 Medi 2017

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

A Welsh Tuscany: the Renaissance in north-east Wales

Sgwrs gan Emeritus Professor Prys MorganDelwedd: www.cymmrodorion.org

‘Cedric Morris and his Circle’

Sgwrs gan Nicholas Thornton, Pennaeth Celfyddyd Gain Amgueddfa Cymru Caerdydd


Traddodir y sgwrs hon gan un o’n siaradwyr mwyaf difyr a dysgedig, Prys Morgan. Mae ef yn Athro Emeritws Hanes Cymru ym Mhrifysgol Abertawe ac yn arbenigo ar hanes y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n awdur llawer o lyfrau ac erthyglau, cyfrannwr cyson i raglenni radio a theledu, ac yn gydolygydd y gyfrol ddiweddaraf yng nghyfres Hanes Sir Gwent. Ar hyn o bryd ef yw Llywydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, yn ogystal Chymdeithas Archaeolegol y Cambriaid. Ef hefyd oedd un o sylfaenwyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yn ei sgwrs, bydd yr Athro Morgan yn cyfeirio at rai o ffigurau’r Dadeni yn Nyffryn Clwyd a’i gyffiniau o fewn i’r cyfnod, amryw ohonynt yn eithriadol gyfoethog, ac yn rhan o ddiwylliant ehangach a soffistigedig Ewrop, tra hefyd yn arddel eu treftadaeth Gymreig. Er mai gwlad gymharol fechan a thlawd oedd Cymru at ei gilydd, ceid yn nhai mawrion y gogledd-ddwyrain wrthrychau drudfawr fel dysgl arian a phiser William Mostyn ( i’w gweld yn Oriel 10). Byddai’r gwesteion a fwyti yn ei blasty yn gyfarwydd syniadau a ffasiynau tu hwnt i ffiniau Cymru.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at: Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffn 029 2056 2756; ebost annsaer@talktalk.net)
erbyn dydd Iau 14 Medi.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws), ac fe fydd croeso cynnes iddynt hwythau.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Yr Athro Emeritws Prys Morgan:
‘A Welsh Tuscany: the Renaissance in north-east Wales’

Sadwrn 16 Medi 2017 am 10.30yb yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg