Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Sul Tachwedd 19 2017

Ymweld Llundain 


Delweddau: www.www.visitlondon.com


<>
Ar ymweliad Llundain eleni cawn ein gosod i lawr ger Amgueddfa Victoria ac Albert, lle mae' arddangosfeydd cyfredol amrywiol yn cynnwys rhai a restrir isod a hefyd amgueddfeydd eraill sy'n agos. Gallwn hefyd edrych ymlaen at siopa ar gyfer y Nadoli gyn y siopau mawr fel Harrods, Fortnam & Mason a Harvey Nichols.

Amgueddfa'r V & A - amrywiad o arddangosfeydd a chaffis a hefyd t
eithiau a sgyrsiau awr yn y V&A sy'n rhad ac am ddim. .
British Museum - Arddangosfa BP: Scythians warriors of ancient Siberia. Trefnwyd gan y State
Hermitage Museum, St Petersburg, Rwsia, *Codir tal am yr arddangosfa hwn.
Natural History Museum, Whales: Beneath the surface. Arddangosfa sylweddol newydd.
*Codir tal am yr arddangosfa hwn.
Os ydych yn dymuno mynychu bydd rhaid i chi archebu lle ymlaen llaw.
  Dyma raglen y dydd;
    8.00         Gadael Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays
    8.15         Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath
  12.00 yh    Cyrraedd V&A (yn fras).
    5.00 yh    Gadael am Gaerdydd


  Cost y diwrnod sy’n cynnwys y bws, a tip y gyrrwr yw 26.00.

  I ymuno ni,  anfonwch siec, yn daladwy i : ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ a ffurflen wedi’i llenwi at:
  Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Vale of Glamorgan. CF64 4HE.
  Ffn: 029 2051 3956. Ebost: mail dorn@friendsmuseumwales.org.uk


  Pe byddai gormod o alw am yr ymweliad, bydd detholiad ar hap o'r ceisiadau yn cael eu cynnal, a bydd y rhai sydd yn anlwcus yn derbyn talebau blaenoriaeth ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol.

  Cofiwch amgu amlen barod stamp os nad oes gennych gyfeiriad E-bost. Archebwch yn gynnar os gwelwch yn dda: mae angen i ni lenwi'r coets i'n galluogi rhedeg y daith am y pris ac os ydym yn fring, efallai bydd yn rhaid i ni ganslo.
  At:           Gyfeillion Amgueddfa Cymru
  Ymweld Llundain
  Dydd Sul Tachwedd 19 2017

  Enw________________________________________________________________  

  Cyfeiriad____________________________________________________________________________________

  Cd post__________________ Ffn __________________ E-bost _____________________________________

  Cadwch  _____  lle ar gyfer y digwyddiad uchod os gwelwch yn dda.     Amgaeaf siec am  _____  (26.00 y pen)

  Byddaf / Byddwn yn cwrdd ’r bws:  
  o flaen Amgueddfa Cymru, Parc Cathays ____    yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath  ____

  Yr wyf/ydym yn cadarnhau aelodaeth o’r Cyffeillion Amgueddfa Cymru  _______________

  Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

  Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

   Rhif cofrestru fel elusen 701990

  Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
  Ymunwch
  Saesneg