Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Mawrth 8 2017

Ymweliad Rhydychen

Rhydychen
Delwedd: www.lonelyplanet.com

<>
Byddwch yn rhydd i dywys eich hunain o gwmpas Rhydychen unwaith eto eleni yn ein hymweliad blynyddol i Rydychen. Cewch gyfle arall i ymweld 'r amrywiol amgueddfeydd ac arddangosfeydd yn ogystal ag amrywiaeth da o lefydd am fwyd a diod. Bydd galwad coffi ar y ffordd yn Nhafarn y Compass yn Tormorton.

Mae'r man gollwng yn Amgueddfa'r Ashmolean yn cynnig cyfle i fynychu'r arddangosfa "Degas to Picasso" sy'n rhoi manylion am gynnydd Moderniaeth yn Ffrainc. Mae'r stori yn dilyn trywydd yr artistiaid Rhamantaidd - David, Gericault a Delacroix - i arbrofion arloesol Picasso, Braque a'r brodyr Duchamp. Pris mynediad i'r arddangosfa yw 10. Mae'n rhaid enwebu amser ymlaen llaw i weld yr arddangosfa ac rydym yn awgrymu archebu ar gyfer taith 12:30. Mae'r arddangosfeydd eraill yno ar hyn o bryd yn cynnwys 'Etifeddiaeth Alecsander Fawr' ar ddatblygiad un o'r sustemau arian cyfred ryngwladol gyntaf, hefyd Mynydd Fuji gan Hiroshige. Mae mynediad i'r ddau yn rhad ac am ddim. Mae bwyty yn nho'r amgueddfa.


Mae teithiau dan arweiniad gwirfyddolwyr yn cael eu cynnal yn Amgueddfa Pitt Rivers ar ddydd Mercher am 14.30 a 15.15. Maent yn rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu lle. Ceir mynediad i'r Amgueddfa trwy adran Hanes Natur Amgueddfa Prifysgol Rhydychen, sy'n gartref casgliadau gwyddonol y Brifysgol sŵolegol, sbesimenau entomolegol, paleontological a mwynegol cronedig yn ystod y tair canrif ddiwethaf.

Yn Llyfrgell Bodley mae amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys:
Llosgfynyddoedd .
Yn yr arddangosfa hon cewch ddarganfod detholiad trawiadol o ddisgrifiadau llygad dystion, arsylwadau gwyddonol a gwaith celf sy'n olrhain sut mae ein dealltwriaeth o losgfynyddoedd wedi datblygu dros y ddwy fil o flynyddoedd diwethaf.
Trysorau Slafonaidd
Mae'r arddangosfa'n dangos wyddorion, ysgrifennu, a'r cydadwaith rhwng gair a delwedd.


Dyma raglen y dydd;
  8.30 yb.   Gadael blaen Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym Mharc Cathays.
  8.45 yb.   Gadael Wild Gardens Road, CF23 5QW, ar ochr ogleddol Llyn Parc y Rhath. 
  9.45 yb.   Coffi a bisgedi yn The Compass Inn, Tormarton.
11.15
yb.   Cyrraedd y man disgyn/codi wrth ochr Amgueddfa yr Ashmolean.
  5.00 yh.   Gadael am Gaerdydd.

Cyfanswm y tl am y diwrnod yw 25.00 sy'n cynnwys coffi a bisgedi, y goets ac arian rhodd y gyrrwr.


I ymuno ni anfonwch eich siec yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' a ffurflen wedi'i chwblhau os gwelwch yn dda at;
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE.
Ffn: 029 2051 3956. E-byst at Dorn.swaffield@gmail.com.

Cofiwch amgu amlen barod stamp dim ond os nad oes gennych gyfeiriad E-bost.

At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad Rhydychen - Dydd Mercher Mawrth 8 2017.

Enw ……………………………………………………………………….………………….......

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

………………… Cod post …………Ffn  …….…………...E-bost …………………………

Cadwch  ..…. lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Amgaeaf siec am ………..  ( 25.00 y person.) ac amlen barod stamp.

Dewiswch:      Ymunaf / Ymunwn 'r coets:    ar grisiau'r  Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.

Rhif Gofrestrig Elusen: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg