Amdanom ni
Eleni Y flwyddyn nesaf Ymunwch
SaesnegCinio Nadolig y Cyfeillion

12.15yh ar gyfer 1.30yh ar Ddydd Llun Rhagfyr 3 2018Yn Neuadd Fawr yr Amgueddfa Genedlaethol
Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NPCynhelir y Derbyniad a Chnio Nadolig Blynyddol yn Neuadd Fawr Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar ddydd Llun Rhagfyr 3
am 12.15yh ar gyfer 1.00yh.

Codir tl o 34 y person am y digwyddiad sydd ar gyfer aelodau Cyfeillion yr Amguaeddfa yn unig, a chnt  eu croesawu gyda ddiodyn di-dl. Bydd gwin i gydfynd 'r bwyd hefyd ar gael.

Nodwch eich dewisiadau bwydlen  ar y ffurflen archebu a dychwelwch hi at:
Janet Jones, Brayton, Llantwit Road, Creigiau, CAERDYDD CF15 9NN. Tel: 029 2089 0216.

I gadw costau gweinyddu i lawr, ni anfonir tocynnau.
Bwydlen       


Cawl llysiau gaeaf cartref

******************************************************************************************************
            
Twrci Penfro rhost traddadiadol gyda selsig bach mewn cig moch, stwffin cnau castan, llysiau a phanas rhost, pys a moron.

Enw(au) _____________________________________________________________________________________

NEU

Rhost cnau gyda stwffin saig a winwns (Llysieiol)

Enw(au) _____________________________________________________________________________________

**************************************************************************************************************

Pwdin Nadolig gyda chwstard

Name(s) _____________________________________________________________________________________

NEU

Salad ffrwyth

Enw(au) _____________________________________________________________________________________

************************
Coffee ffres gyda thartau Nadolig
Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Eleni Y flwyddyn nesaf
Ymunwch
Saesneg