Amdanom ni
Sgwrs a chinio
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegNos Wener 4 Mai 2018

'Tales from the palace of Varieties'
Sgwrs gan westai arbennig: Yr Arglwydd Llysfaen

7yh yn narlithfa'r Reardon Smith Lecture,
gyda chinio i ddilyn yn Neuadd Fawr yr Amgueddfa Genedlaethol CaerdyddDelwedd: www.bbc.co.uk


Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru wrth eu bodd yn croesawu'r Arglwydd Lisvane, a cyn-Glerc i Dŷ'r Cyffredin, a fydd yn rhoi sgwrs yn Theatr Darlithoedd Reardon Smith Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Gwener 4 Mai am 7.00yh. Bydd cinio yn Neuadd Fawr yr Amgueddfa yn dilyn. Mae'r Arglwydd Lisvane, a fu gynt yn Syr Robert Rogers, yn bersonoliaeth drawiadol a lliwgar y bydd llawer o Ffrindiau wedi ei weld ar y teledu yn ystod cyfres ddiweddar y BBC 'Inside the House of Commons'. Fe wasanaethodd yn y Tŷ mewn amrywiol allu am ryw 42 mlynedd. Yn arbenigwr ar weithdrefnau, cynsail, a chanllaw Erskine May i Ymarfer Seneddol, penodwyd ef yn 2011 fel Clerc i'r tŷ isaf. Bu hefyd yn Brif Weithredwr Gwasanaeth Tŷ'r Cyffredin yn cynnwys tua 2000 o staff, sy'n gyfrifol am gyllideb flynyddol o 250m. byd-enwog a gedwir gan Amgueddfa Cymru.

Ganed Robert yng Nghaerdydd, lle adeiladodd ei hynafiaid lawer o Ganol y Ddinas, y Deml Heddwch, a'r Llysoedd Cyfraith. Wedi dechrau yn Ysgol Tonbridge bu'n astudio yng Ngholeg Lincoln Rhydychen ac yn UDA fel Ysgolhaig Rhodes. Fe'i penodwyd yn Gyfoed Bywyd yn 2014.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn ar gael am gost o 32 y pen, gan gynnwys mynediad i'r ddarlith a'r cinio sy'n dilyn (siwtiau lolfa) a fydd yn cychwyn am 8.00 pm.

Os hoffech fynychu (beth am ddod 'ch ffrindiau hefyd!) cwblhewch y slip isod, a'i hanfon gyda'ch siec o blaid Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru i Roger Gagg, 15 Rhodfa Llandennis, Cyncoed, Caerdydd CF23 6JD. (Ffn: 02920 752338).

Hefyd amgaewch amlen wedi'i stampio.
At sylw: Cyfeillion  Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Lord Lisvane: ‘Tales from the Palace of Varieties’
Nos Wener May 4 2018
, 7.00yh

Enw(au) ....................................................................................................................................................................................................

Cyfeiriad....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................          Cd post .......................................

Ffn ............................ .....................................        E bost .................................................................................................

Cadwch  .........lle i mi am y sgwrs a'r cinio os gwelwch yn dda, pris 32 y pen.

Amgaeaf fy siec am  ................................... ac amlen stamp.

Nifer o brif gyrsiau llysieiol y dymunir   ..................................................................

Os yn bosibl, hoffwn eistedd ar yr un bwrdd a  .........................................................................................................................................

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg