Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 16 Mehefin 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP


Tegell haearn (di-enw, 1790)

Casgliad yr Amgueddfa genedlaethol: https://museum.wales/collections/online/

Japan: past to present


Sgwrs gan Dr Andrew RentonMae'r sgwrs hon gan Andrew Renton, curadur arweiniol ar y cyd o'r 'KIZUNA: Japan | Wales | Design' yn cyd-fynd 'i agor i'r cyhoedd yn gyffredinol ar 16eg Mehefin. Rydym yn ddiolchgar iawn i Andrew am gytuno i roi'r sgwrs hon i'r Cyfeillion ar y diwrnod arbennig hwn.

Ysgrifennodd Andrew y canlynol i ddisgrifio'r arddangosfa.

"Bydd yr arddangosfa yn dangos gwrthrychau Siapan o'r 1600au hyd heddiw, ac yn edrych i mewn i ddylanwad celf a dylunio hanesyddol Siapaneaidd ar ddiwylliant celf a dylunio Japan gyfoes. Fe wnaiff hyn o safbwynt Cymru, gan ddangos sut mae Cymru wedi chwarae rhan yn y rhyngweithio hirsefydlog rhwng Ewrop a Japan, o  ddechrau'r 17eg ganrif hyd heddiw. Bydd yn cynnwys ystod o fathau o wrthrychau, o serameg a phrintiau i decstilau a dodrefn i ddyluniau cyfoes. Nid yw rhai o'r rhain erioed wedi bod y tu allan i Japan o'r blaen, tra bydd eraill yn dod o gasgliadau'r Amgueddfa eu hunain ac o gasgliadau ledled Cymru."

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno ni i glywed am yr arddangosfa  hon sydd yn hynod nodedig i'r amgueddfa.

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at:

Janet Jones, Brayton, Heol Llanilltud, Criegiau, Caerdydd CF15 9NN    Ffn: 02920 890216
 
I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Dr Andrew Renton: ‘Japan: past to present’


Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf bod fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu  
(rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg