Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Sadwrn 13 Ionawr 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

Holi Carlo Rizzi

Carlo yn ateb cwestiynau gan y gynilleidfa

Parc Bute

Delwedd: www.rwcmd.ac.ukCyfrir Maestro Carlo Rizzi ymhlith arweinyddion blaenllaw y byd heddiw. Mae yr un mor gartrefol yn yr opera a'r neuadd gyngerdd. Mae galw mawr amdano fel artist gwadd yn y lleoliadau a'r gwyliau mwyaf nodedig yn y byd ac mae ar hyn o bryd yn cynnal dwy opera yn Nhŷ Opera Metropolitan Efrog Newydd.

Bydd yn l yng Nghaerdydd i gynnal cynhyrchiad newydd o La Forza del Destino Verdi yn ogystal Tosca yn rhaglen tymor Gwanwyn 2018 Opera Cenedlaethol Cymru.

Rydym wrth ein bodd bod Carlo wedi cytuno i ymuno ni ac, os oes gennych gwestiwn y byddech yn ei ofyn iddo, dylech ei gynnwys yn y gofod isod ar y ffurflen archebu. Mae hyn yn bendant yn achlysur peidio cholli.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at :
Emrys Jones, 2 Pembroke Close, DINAS POWYS, Vale of Glamorgan, CF64 4PA.
Tel: 029 2051 2812.    Email: emrys_jones@hotmail.co.uk

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Holi Carlo Rizzi

Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Fy nghwestiwn : ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
 
Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg