Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 7 Gorffennaf 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP
Cofeb Iolo ar wal yr adeilad yn y Stryd Fawr, Y Bontfaen, lle bu ei siop lyfrau

Iolo Morgannwg

Sgwrs gan Dr Geraint JenkinsHwyrach nad yw amryw o aelodau’r Cyfeillion yn ymwybodol o’r cyswllt arbennig rhwng Iolo Morganwg ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a gynhelir eleni yma yng Nghaerdydd. Yn y sgwrs hon bydd yr Athro Geraint Jenkins yn olrhain sut yr arweiniodd meddylfryd creadigol Iolo at sefydlu seremonau a defodau Gorsedd y Beirdd, ac yn asesu ei gyfraniad tuag at Adfywiad Celtaidd y ddeunawfed ganrif.

Ac yntau gyda’r mwyaf blaenllaw o haneswyr Cymreig nodedig yr hanner canrif diwethaf, bu Dr Jenkins gynt yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth, sefydliad clodfawr ar draws gwledydd, ar l treulio cyfnod fel Athro Hanes Cymru yn y Brifysgol yno. Bu hefyd yn Gadeirydd a Chyfarwyddwr Ymchwil y Bwrdd Gwybodau Celtaidd. Mae ar hyn o bryd yn aelod o Fwrdd yr Academi Brydeinig; cyhoeddodd yn helaeth ar Hanes Cymru yn Gynnar a Chyfoes, ac mae’n frwd o blaid cynnal prosiectau ymchwil cydweithiol. Rhoes un o’r cyfryw gynlluniau sylw manwl i Ddiwylliant Gweledol Cymru. Arweiniwyd hefyd ganddo gywaith a archwiliodd faes Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru, ac o dan ei olygyddiaeth ef, cyhoeddwyd ffrwyth yr ymchwil hwn gan Wasg Prifysgol Cymru.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at:

Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA   (ebost: annsaer15@gmail.com ffn: 029 2056 2756).

I arbed costau postio, ni fydd cydnabyddiaeth. Dewch yn llu, a dewch ’ch ffrindiau, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am 10 y pen. Croeso cynnes i bawb. Croeso cynnes i bawb.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Dr Geraint Jenkins: ‘Iolo Morganwg’


Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu  
(rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg