Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 17 Chwefror 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP
Cerflun Dewi Sant Goscombe John yn Neuadd Dinas Caerdydd

The Early Welsh Saints

Sgwrs gan Dr Gerald MorganA yw seintiau cynnar Cymru yn cyfrif o gwbl yn y Gymru gyfoes – a phwy oedd y rhain beth bynnag? Dowch i ddysgu rhagor amdanynt yn y sgwrs hon gan Dr Gerald Morgan, a gyflawnodd gwaith ymchwil helaeth ar yr agwedd niwlog hyn o hanes Cymru, gan wahaniaethu’n ddeheuig rhwng ffaith a chwedl.

Ac yntau gynt yn brifathro ar ddwy ysgol uwchradd yn eu tro,yn ddarlithydd prifysgol, ac yn awdur toreithiog yn nwy iaith Cymru ar amrywiol weddau ar hanes ein gwlad, mae gan Dr Morgan lyfrgell bersonol dra sylweddol a gasglwyd ar draws blynyddoedd. Ar gyfrolau hon, a’u dylanwad ar ei fywyd, y seiliwyd ei hunangofiant Cymro a’i Lyfrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at:

Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA   (ebost: annsaer15@gmail.com ffn: 029 2056 2756).

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Dr Gerald Morgan: ‘The Early Welsh Saints’


Dydd Sadwrn 17 Chwefror 2018 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg