Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegMercher 22 Awst 2018

am 10.30yb yn Ystafelloedd Oriel,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

‘Lord Davies of Llandinam and his Work
in Promoting World Peace’


Sgwrs gan
Dr Hefin MathiasDavid Davies Llandinam, Barwn Davies 1af (1880-1944)

Delwedd: http://www.llandinam-lives.org.uk


Cyn-brifathro Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yw Hefin Mathias. Bu hefyd yn dysgu Hanes yno, a chyn hynny, yn ysgolion Rhydfelen a Llanhari ar l dechrau ei yrfa fel athro mewn ysgol y tu allan i Lundain. Cyhoeddodd yn helaeth a gwerthfawr ym maes gwerslyfrau hanes ar gyfer ysgolion yng Nghymru, gan gynnwys Prydain Rufeinig a Cymru a Phrydain yn y Byd Canoloesol 1066-1500. Bellach, ar l ei ymddeoliad, bu’n ymchwilio yn ddyfal a brwdfrydig i gyfnod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Mae’n ddarlledwr ac yn siaradwr hynod boblogaidd.

Yn y sgwrs hon, bydd Dr. Mathias yn canolbwyntio ar waith yr Arglwydd Davies yn hyrwyddo heddwch ar draws y byd. Rhoes ei gefnogaeth yn ddiflino i brosiectau dyngarol megis Cynghrair y Cenhedloedd a’r Heddlu Rhyngwladol. Fel Gwendoline a Margaret ei chwiorydd iau, cynhaliodd draddodiad hiwmanitaraidd eu teulu o gyfrannu’n hael tuag at achosion da, yn lleol a chenedlaethol. Diddordeb arall o bwys iddo fu iechyd y cyhoedd, ac yn arbennig sefydlu ysbyti ar gyfer cleifion y diciu. Gydag agor y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, gwelwyd dwyn ynghyd amryw o’i ddelfrydau o fewn i’r un sefydliad.

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngol hwn, llenwch y daflen isod a’i hanfon erbyn Dydd Gwener 17 Awst gyda’ch siec at: Ann Saer, 15 Highfields, Llandaf CF5 2QA (ffn: 029 2056 2756 ebost: annsaer15@gmail.com).
 
I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Dr Hefin Mathias
‘Lord Davies of Llandinam and his Work in Promoting World Peace’

Dydd Mercher 22 Awst 2018 am 10.30yb yn Ystafelloedd Oriel,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf bod fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu  
(rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg