Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 24 Mawrth 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP
John Piper: Coast of Pembrokeshire
Delwedd: www.amgueddfa.cymru

John Piper and the making of his vision

Sgwrs gan Francis Spalding, Cymrawd Emeritws, Clare Hall, Caergrawnt


Rydym yn falch iawn bod yr hanesydd celf nodedig, Frances Spalding, wedi cytuno i ddod i siarad ni am John Piper. Mae Francis Spalding hefyd yn feirniadwr ac yn beichyddydd ac ar hyn o bryd mae'n Gymrawd Emeritus o Clare Hall, Caergrawnt. Mae hi hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Llenyddiaeth Frenhinol, yn Gymrawd Anrhydeddus o'r Coleg Celf Brenhinol ac yn 2005 fe'i gwnaed yn CBE am wasanaethau i lenyddiaeth. Mae hi wedi treulio ei bywyd proffesiynol gyda diddordeb arbenigol yng nghelfyddydau Prydeinig yr ugeinfed ganrif. Roedd ei llyfr diweddar ar John Piper a Myfanwy Piper yn ddatguddiadol ac yn ganmoledig iawn.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at Trix Pryce, 2 Maes y Deri, Rhiwbina, Cardiff CF14 6JJ. Tel: 02920 620687

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
John Piper and the making of his vision
Sgwrs gan Francis Spalding,
Cymrawd Emeritws, Clare Hall, Caergrawnt
Dydd Sadwrn 24 Mawrth 2018 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg