Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 14 Ebrill 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP
Delwedd: http://shakespeare.mit.edu/


Shakespeare and Science

Sgwrs gan Yr Athro Robert Pickard


Bydd llawer o Ffrindiau yn cofio'r sgyrsiau difyr a roddwyd gan yr Athro Pickard yn y gorffennol ac rydym yn ffodus ei fod wedi cytuno i ymweliad arall pan fydd yn cyflwyno darlith nodweddiadol a diddorol. Roedd Robert yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Maeth Prydain am 10 mlynedd. Mae hefyd yn Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Ddeieteg Prydain a'r Fforwm Iechyd Cenedlaethol. Fel Cadeirydd y Gymdeithas Defnyddwyr Which? ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru'r Asiantaeth Safonau Bwyd, bu'n gweithio i amddiffyn aelodau'r cyhoedd rhag hawliadau camarweiniol ar becynnu bwyd ac ymarfer gwael wrth farchnata bwydydd. Mae'n Ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru ac mae ei benodiadau academaidd yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, Athro Emeritws Neurobiology ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd Shakespeare yn byw mewn cyfnod o anwybodaeth a chronfeddyg, ond nid yw ei golwg dwys ar berthnasoedd dynol wedi newid oherwydd nad yw natur ddynol ei hun wedi newid, er bod gwyddoniaeth bellach wedi rhoi eglurhad clir i ni o'n lle yn y bydysawd. Gellir dychmygu gwirioneddau sylfaenol mewn llenyddiaeth mor effeithiol ag y gallant mewn mathemateg. Mewn gwyddoniaeth mae celf wych, mewn celf mae gwyddoniaeth wych.
Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at:

Roger Gagg, 15 Llandennis Avenue, Cyncoed, Cardiff  CF23 6JD.    Ffn 02920 752338 

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Yr Athro Robert Pickard: ‘Shakespeare and Science’


Dydd Sadwrn 17 Ebrill 2018 am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg