Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg 
Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

‘The Suffragettes and Wales’


Delwedd: https://www.museumoflondon.org.uk

Sgwrs gan Ryland WallaceBydd amryw ohonoch wedi gweld yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru y faner sidan ysblennydd o’r 1900au cynnar, y ddol fwdw a gwrthrychau eraill a oedd yn gysylltiedig a thwf y mudiad dros Hawlfreinio Merched. Disgwylir i’r sgwrs hon ychwanegu’n sylweddol at ein gwybodaeth am agwedd ar hanes Cymru a gafodd ei hesgeuluso, wrth drafod ein cymdeithasau hawliau merched yn y cyfnod Edwardaidd, y gwrthwynebiad i’w hymgyrch, a dylanwad y Rhyfel Byd Cyntaf.

A chanddo dros 30ain mlynedd o brofiad fel cyn-ddarlithydd hanes ac addysgwr tra uchel ei barch yn y sector dros 16 o fewn i amryw sefydliadau yn Sir Caerffili, mae Ryland ar l ymddeol wedi parhau i ymchwilio ym maes etholfraint merched. Drwy gyfrwng ei lyfr, ‘The Women’s Suffrage Movement in Wales 1866-1928’ a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru, a llu o erthyglau mewn cylchgronau academaidd, enillodd enw fel awdurdod yn ei faes dewisol.

Mae’n dal i fyw yng Nghrughywel, lle cafodd ei eni a’i fagu, ac mae’n gricedwr dawnus sy’n gapten ar dm 60+ Cymru (neu’r Dreigiau Deinosoraidd!)

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngol hwn, llenwch y daflen isod a’i hanfon erbyn Dydd Gwener 17 Hydref gyda’ch siec at:
Janet Jones, Brayton, Creigiau Cardiff CF15 9NN erbyn dydd Mercher Hydref 17.
(ffn: 029 2089 0216   e-bost: peterjanbrayton@gmail.com).
 
I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan Ryland Wallace: ‘The Suffragettes and Wales’


Dydd
Sadwrn 20 Hydref 2018 am 10.30yb yn Ystafelloedd Oriel,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf bod fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu  
(rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg