Amdanom ni
Taith
Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg

 

Celf a Hanes yn Belfast

Dydd Llun 19 - dydd Iau 22 Medi 2018 (4 diwrnod, 3 nos)


        Belfast City Hall 
The Titanic Experience         
       Mountstewart House

Images: visitbelfast.com


Mae Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi trefnu taith o amgylch Belfast a'i chyffiniau gyda chwmni Success Tours. Bydd yn cynnwys ymweliad 'r Titanic Experience, taith bws o amgylch y Ddinas, ymweliadau ag adeilad Senedd Stormont, Amgueddfa ac Oriel Ulster, y Gerddi Botaneg a'r Tŷ Palmau, Tŷ Mount Sewart a'i Gerddi a Marchnad Fictoraidd St George sydd newydd eu hailwampio.

Uchafswm y nifer a all fynd ar y daith hon yw 45.

Cost: 799 y person (174 o ychwanegiad am ystafell sengl).

Cludiant: Mewn awyren; hefyd yn cynnwys teithio mewn coets rhwng Caerdydd a'r maes awyr.

Gwesty: 4* Hilton Belfast Hotel.
3 noson Cinio, Gwely a Brecwast gyda derbyniad gwin ar y noson gyntaf.

Yn Cynnwys: Tywysydd lleol, mynegeuon sain, yr holl ffioedd mynediad, yr holl roddion a'r cludiant gyda'r coets.

Yn ychwanegol: Yswiriant teithio personol (ar gael am 25 y person pe bai angen), ychwanegiad ystafell sengl pe bai angen, mynediaid i Dŷ a Gerddi Mount Stewart os nad yn aelod o'r' Ymddiraeth Genedlaethol.


Cwblhewch ffurflen gais Success Tours os gwelwch yn dda, ynghyd bonyn cais y Cyfeillion a siec (yn daladwy i Success Tours) ar gyfer blaendal o 150 y person a 25 y person am yswiriant teithio a dychwelwch y cyfan erbyn Mawrth 16eg 2018, at:

Gwen Williams, 57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, Caerdydd, CF14 6LU         
Ffn: 029 20 620094 
Ebost: gwen.williams@friendsmuseumwales.org.uk

Hefyd, dylech gynnwys siec am 7.50 y pen yn daladwy i Ffrindiau Amgueddfa Genedlaethol Cymru i gael mynediad i Mount Stewart os nad yn Aelod o'r Ymddiriaeth Genedlaethol.
                                                                                                                                                                                                        
Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
Celf a Hanes yn Belfast   
19 - 22 Medi 2018

Enw(au): ………………………………………………………………………………………………………......................................

Cyfeiriad: ……………………………………………………………………………………………………….......................................

Rhif ffn mobeil: ……………………………..........................  Ebost: …………………………………………………......................
 
Nifer o lefydd: …………..........       Sengl/Dwbl: …………………...............  Blaendal yn amgaedig ……………………….......

Lawrlwytho'r manylion llawn


Lawrlwytho'r ffurflen gais llawn i Success Tours
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg