Amdanom ni
Taith
Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg

 

Tai a Gerddi Swyddau Caint a Surrey

Dydd Llun 18 - dydd Iau 21 Mehefin 2018 (4 diwrnod, 3 nos)


Diwrnod 1, Dydd Llun Mehefin18
Gan adael o Amgueddfa Caerdydd ym Mharc Cathays, am 8.15am, cawn ymweld Gerddi RHS Wisley yn Surrey. Cymhwsir mynediad i'r gerddi, ond nid cinio Mae caffi ar gael yn gwasanaethu bwyd a lluniaeth.
Delwedd:: https://www.rhs.org.uk
 Yn hwyrach yn y prynhawn, bydd y coits yn mynd ni i Westy'r Spa (4* ) yn Royal Tunbridge Wells. Mae cyfleusterau spa a phwll nofio gyda'r gwesty.Diwrnod 2, ydd Mawrth 19 Mehefin

Cawn ymweld dau o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghaint heddiw. Yn y bore, rydym yn ymweld Ightham Mote, maenordy bregus canoloesol rhamantus wedi'i osod mewn gerddi tawel.


Delweddau:: www.nationaltrust.org.uk

Wedyn byddwn yn symud ymlaen i Chartwell, cartref Syr Winston Churchill. Er na ddarperir cinio, mae caffi yn gwasanaethu ystod o fwyd.


Day 3, Wednesday 20th June
Ar l brecwast, gyrrwn i Royal Tunbridge Wells lle y gallwn grwydro yn y Pantiles gyda pheth amser am goffi a siopa. Am 11.30am byddwn yn gadael i ymweld gerddi enwog Sissinghust Castle Gardens (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a ddylai edrych yn rhyfeddol ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae yna hefyd ganolfan arddangos, siop ac arwerthiant rhagorol phlanhigion. Unwaith eto, ni ddarperir cinio ond mae dewis o gaffis ar y safle.

Delwedd: the Pantiles: http://thepantiles.com


Day 4.  Thursday 21 June
Ar ein ffordd adref, byddwn yn ymweld ag Oriel Watts, ger Guildford. Mae'r Pentref Artistiaid sydd yno yn enghraifft unigryw o#Celf a Chrefft a chartrefi stiwdios, capel ac oriel sy'n arddangos gwaith yr arlunydd Fictoraidd enwog G.F. Watts. Bydd taith dywys o Oriel Watts yn dilyn ac wedyn bydd cinio ysgafn yn cael ei ddarparu.

Yn dilyn ein hymweliad, byddem yn gobeithio cyrraedd yn l yng Nghaerdydd tua 5.30pm

Delwedd: www.wattsgallery.org.uk/

Cost yr ymweliad ar gyfer dau berson sy'n rhannu ystafell ddwbl / ddau gwely yw 440 y pen neu 535 ar gyfer deiliadaeth sengl. Cofiwch gynnwys siec am 100 y person (ni chaiff ei ad-dalu) gyda'ch ffurflen gais.

Mae'r gost yn cynnwys: cinio, gwely a brecwast am dair noson yng Ngwesty'r Spa ( 4*) yn Tunbridge Wells, mynediad i Gerddi RHS Wisley ar ddiwrnod un, a thaith dywys a chinio yn Oriel Watts ar y diwrnod olaf, ynghyd 'r holl roddion. Cofiwch ddod ag esgidiau cerdded synhwyrol. Mae yna arwynebau anwastad a chyfleusterau anabl cyfyngedig mewn nifer o'r llefydd y byddwn yn ymweld hwy.

Aelodau'r Ymddiriaeth Genedlaethol, cofiwch ddod 'ch cerdyn gyda chi.

Os nad ydych yn aelodau o'r Ymddiriaeth Genedlaethol, ychwanegwch 34.25 i gael mynediad i Ightham Mote, Chartwell a Sissinghurst.


I ymuno ni, anfonwch eich siec - yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' - a'r ffurflen isod wedi'i chwblhau at:
Richard Carter, 2 Maes y Deri, Rhydwaedlyd Caerdydd CF14 6JJ.
Email: richard.carter@friendsmuseumwales.org.uk     Tel: 029 20620687   Mobile: 07921811996.


At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Tai a Gerddi Swyddau Caint a Surrey
 Dydd Llun, Mehefin 18 tan ddydd Iau Mehefin 21 2018.

Enw ……………………………………………………………………….………………….......

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

…………………................................... Cod post ……......……Ffn  …….………….........

E-bost …………………………

Cadwch  ..…. lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Rwyf/rydym yn cadarnhau aelodaeth:
Cyfeillion Amgueddfa Cymru      .....................  Yr Ymddiriaeth Cenedlaethol   .......................

Amgaeaf siec am ………..  ( 100.00 y person) 
yn daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Cenedlaethol Cymru

Cofiwch amgau amlen barod stamp os nad oes gennych gyfeiriad e-bost.

 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg