Amdanom ni
Taith
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegTai a Gerddi Swyddau Caint a Surrey

Dydd Llun 18 - dydd Iau 21 Mehefin 2018 (4 diwrnod, 3 nos)Image: www.spahotel.co.uk

Diwrnod 1, Dydd Llun Mehefin18
Gan adael Amgueddfa Caerdydd ym Mharc Cathays, am 8.15am, cawn ymweld Gerddi RHS Wisley yn Surrey. Cynhwysir mynediad i'r gerddi, ond nid cinio. Mae caffi yno sy'n gwasanaethu bwyd a lluniaeth.
Delwedd:: https://www.rhs.org.uk
Yn hwyrach yn y prynhawn, bydd y coits yn mynd ni i Westy'r Spa (4* ) yn Royal Tunbridge Wells. Mae cyfleusterau spa a phwll nofio gyda'r gwesty.Diwrnod 2, ydd Mawrth 19 Mehefin

Cawn ymweld dau o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghaint heddiw. Yn y bore, rydym yn ymweld Ightham Mote, maenordy bregus canoloesol rhamantus wedi'i osod mewn gerddi tawel.


Delweddau:: www.nationaltrust.org.uk

Wedyn byddwn yn symud ymlaen i Chartwell, cartref Syr Winston Churchill. Er na ddarperir cinio, mae caffi yn gwasanaethu ystod o fwyd.


Day 3, Wednesday 20th June
Ar l brecwast, gyrrwn i Royal Tunbridge Wells lle y gallwn grwydro yn y Pantiles gyda pheth amser am goffi a siopa. Am 11.30am byddwn yn gadael i ymweld gerddi enwog Sissinghust Castle Gardens (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a ddylai edrych yn rhyfeddol ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae yna hefyd ganolfan arddangos, siop ac arwerthiant rhagorol phlanhigion. Unwaith eto, ni ddarperir cinio ond mae dewis o gaffis ar y safle.

Delwedd: the Pantiles: http://thepantiles.com


Day 4.  Thursday 21 June
Ar ein ffordd adref, byddwn yn ymweld ag Oriel Watts, ger Guildford. Mae'r Pentref Artistiaid sydd yno yn enghraifft unigryw o Gelf a Chrefft a chartrefi stiwdios, capel ac oriel sy'n arddangos gwaith yr arlunydd Fictoraidd enwog G.F. Watts. Bydd taith dywys o Oriel Watts yn dilyn ac wedyn bydd cinio ysgafn yn cael ei ddarparu.

Yn dilyn ein hymweliad, byddem yn gobeithio cyrraedd yn l yng Nghaerdydd tua 5.30pm

Delwedd: www.wattsgallery.org.uk/

Cost yr ymweliad ar gyfer dau berson sy'n rhannu ystafell ddwbl / ddau gwely yw 440 y pen neu 535 ar gyfer deiliadaeth sengl. Cofiwch gynnwys siec am 100 y person (ni chaiff ei ad-dalu) gyda'ch ffurflen gais.

Mae'r gost yn cynnwys: cinio, gwely a brecwast am dair noson yng Ngwesty'r Spa ( 4*) yn Tunbridge Wells, mynediad i Gerddi RHS Wisley ar ddiwrnod un, a thaith dywys a chinio yn Oriel Watts ar y diwrnod olaf, ynghyd 'r holl roddion. Cofiwch ddod ag esgidiau cerdded synhwyrol. Mae yna arwynebau anwastad a chyfleusterau anabl cyfyngedig mewn nifer o'r llefydd y byddwn yn ymweld hwy.

Aelodau'r Ymddiriaeth Genedlaethol, cofiwch ddod 'ch cerdyn gyda chi.

Os nad ydych yn aelodau o'r Ymddiriaeth Genedlaethol, ychwanegwch 34.25 i gael mynediad i Ightham Mote, Chartwell a Sissinghurst.


I ymuno ni, anfonwch eich siec - yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' - a'r ffurflen isod wedi'i chwblhau at:
Richard Carter, 2 Maes y Deri, Rhydwaedlyd Caerdydd CF14 6JJ.
Email: richard.carter@friendsmuseumwales.org.uk     Tel: 029 20620687   Mobile: 07921811996.


At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Tai a Gerddi Swyddau Caint a Surrey
 Dydd Llun, Mehefin 18 tan ddydd Iau Mehefin 21 2018.

Enw ……………………………………………………………………….………………….......

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

…………………................................... Cod post ……......……Ffn  …….………….........

E-bost …………………………

Cadwch  ..…. lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Rwyf/rydym yn cadarnhau aelodaeth:
Cyfeillion Amgueddfa Cymru      .....................  Yr Ymddiriaeth Cenedlaethol   .......................

Amgaeaf siec am ………..  ( 100.00 y person) 
yn daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Cenedlaethol Cymru

Cofiwch amgau amlen barod stamp os nad oes gennych gyfeiriad e-bost.

 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg