Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mawrth, Mehefin 5 2018

Corsham Court a Lacock, Wilts


Delwedd: http://www.corsham-court.co.uk
Delwedd: www.cotswolds.info/places/lacockYn dilyn coffi yn Eglwys Sant Bartholomew, Corsham, bydd ein hymweliad boreol i Lys Corsham Elisabeth, cartref hynafol y teulu Methuen, lle trefnwyd taith breifat dan arweiniad y perchennog presennol James Methuen-Campbell. Nodwedd o'r tŷ yw Oriel Llun y deunawfed ganrif a gynlluniwyd gan Capability Brown, sy'n cynnwys gwaith gan feistri fel Van Dyck a Joshua Reynolds. Gall y ffrindiau a wyliodd y gyfres deledu, Elizabeth's Secret Agents fis Hydref diwethaf gofio portread enwog y frenhines Tudur, yn l pob tebyg yr unig ddelwedd wir, sy'n un arall o'r weithgareddau sy'n 'rhaid i chi ei weld'. Mae dodrefn yn y tŷ yn cynnwys darnau gan grefftwyr enwog megis Chippendale tra bod y gerddi helaeth hefyd yn nodwedd sylweddol.

Wedi gadael Corsham, byddwn yn gwneud y daith fer i Lacock hardd, a welir yn aml mewn dramu cyfnod ar y teledu, lle gellir dod o hyd i amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynnig cinio. Mae Lacock yn eiddo ac yn cael ei reoli gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac un atyniad nodedig yw'r Abaty C13 yng nghanol y pentref sydd hefyd yn gartref i Amgueddfa Ffotograffiaeth Fox Talbot, gan nodi gwaith un o'r arloeswyr ffotograffig gwreiddiol. Mae llawer o nodweddion yr Abaty wreiddiol, ers tro i dŷ preifat, yn dal i oroesi. Mae'r ardd coetir yn cynnwys arddangosfa ddirwy o flodau, coed cain, tŷ haf C18, ac ardd botaneg Fox Talbot syddd newydd ei hadfer.


Dyma raglen y dydd::
8.15yb Gadael yr Amgueddfa Genedlaethol
8.30yb gadael Wild Gardens Road, Parc y Rhath.
10.30yb Cyrraedd Corsham: te / coffi a chwcis cartref yn Eglwys Sant Bartholemew
11.15yb Taith drwy Corsham Court
1.00 yh Teithio i Lacock - am ginio ac amser rhydd
4.30yh Gadael Lacock
Tua 6.30yh cyrraedd Caerdydd


Cyfanswm y tl am y diwrnod yw 32.00 sy'n cynnwys mynediaid i'r Bathdy a the/coffi, y goets ac arian rhodd y gyrrwr.


I ymuno 'r daith, cwblhewch y slip isod a'i hanfon at Roger Gagg, 15 Rhodfa Llandennis, Cyncoed, Caerdydd CF23 6JD. (Ffn: 02920 752338) gyda siec am 30 y person (i gynnwys te / coffi, ymweliad Llys Corsham a manion) ynghyd ag amlen wedi'i stampio i'w hateb.

Cofiwch amgu amlen wedi'i stampio yn unig os nad oes gennych unrhyw gyfeiriad E-bost.

At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad Corsham Court a Lacock Wilts
 Dydd Mawrth Mehefin 5 2018.

Enw(au)  ……………………………………………………………………….…………………..

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

………………… Cod post …………Ffn  …….…………...E-bost …………………………

Cadwch  ..…... lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Amgaeaf siec am ………..  ( 30.00 y person.) ac amlen barod stamp.

Dewiswch:     
Ymunaf / Ymunwn 'r coets:    ar grisiau'r  Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.

Rhif Gofrestrig Elusen: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg