Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mawrth, Gorffennaf 10 2018

Ymweliad ag arddangosfa Kyffin Williams
'Tu l i'r Ffrm'

 
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Roedd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru berthynas hir a ffrwythlon gyda'r diweddar Syr Kyffin Williams KBE, RA, RCA a ystyrir yn eang fel un o artistiaid diffiniol yr ugeinfed ganrif, yn enwedig yn ei Gymru frodorol. Er mwyn dathlu pen-blwydd ei enedigaeth, mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi dod chasgliad cynhwysfawr o waith Kyffin ynghyd, gan gynnwys tirluniau trychineb eiconig, portreadau dynamig a'i luniadau paratoadol a llyfrau braslunio.

Yr arddangosfa bwysig hon yw'r casgliad mwyaf a mwyaf cynhwysfawr hyd yma o gyfansoddiadau Kyffin. Cynhelir yr arddangosfa yn Oriel Gregynog, ac mae'n cynnwys paentiadau o gasgliadau preifat nad ydynt wedi'u gweld o'r blaen, . Bydd yr ymweliad yn cynnwys cyflwyniad yn yr awditoriwm aml-gyfrwng DRWM a thaith dywysedig o'r arddangosfa.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw'r ceidwadle gyfreithiol genedlaethol gyda thrysorau llenyddol o Brydain ac Iwerddon a bydd yr ymweliad hwn hefyd yn rhoi cyfle i archwilio rhai o'r rhain.


RHAGLEN (Amserau yn fras):
  8.15 am Gadael stepiau'r Amgueddfa
  8.30 am Gadadael Wild Gardens Road, Parc y Rhath
10.15yb Cyrraedd yng Ngwesty Caer Beris, Llanfair ym Muallt ar gyfer coffi a bisgedi
12.15 am Cinio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
  1.30 pm Bydd y grŵp yn cael ei rannu'n ddau:
     1. Ymweld ag Arddangosfa Kyffin Williams    -    2. Taith y tu l i'r llenni
4.00pm Gadael Aberystwyth
6.30pm (tua) Cyrraedd Caerdydd.


Cost y dydd yw 39 sy'n cynnwys y coits, y gyrrwr a'i dip, seibiant coffi yng Ngwesty'r Caer Beris a chinio 2 gwrs gyda diod yn y Llyfrgell Genedlaethol, cyflwyniad a chostau teithiau tywys.

I ymuno ni, anfonwch eich siec, yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru', a'r ffurflen wedi'i chwblhau i:Kathleen Jones, 18 Heol Wen, Rhiwbina, Caerdydd CF14 6EG.E-bost: mansel.jones71@gmail.com Ffn: 029 2062 7897 Symudol: 07768 272702

Amgaewch amlen wedi'i stampio dim ond os nad ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost a / neu os ydych am dderbyn taleb blaenoriaeth petai'r ymweliad yn cael ei orysgrifio.

Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ymweliad ag Arddangosfa Kyffin Williams, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018

Hoffwn archebu  .......... (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod.
Amgaeaf siec am ........ ( 39 y pen) sy'n daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Cofiwch gynnwys amlen gyda stamp os nad oes gennych gyfeiriad e-bost.


Enw(au)  ……………………………………………………………………….…………………..

Cyfeiriad …………………………………………………………………….………………….................

………………….......................... Cod post ............................E-bost …………………………............

Ffn  …….…………..................................... Symudol  ............................................................

Cadwch  ..…... lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Dewiswch y man ymuno 'r coets:    grisiau'r Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.

Rhif Elusen Gofrestrig: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg