Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Mawrth 7 2018

Ymweliad Rhydychen

Rhydychen
Delwedd: www.lonelyplanet.com

<>
Fe'ch gwahoddir i fynd ni i Rydychen unwaith eto eleni. Ar l cyrraedd Amgueddfa Ashmolean, byddwch yn rhydd i ymweld rhai o'r sefydliadau sy'n gwneud y ddinas hon yn enwog.

Efallai mai un o gyfrinachau gorau y ddinasw yw Oriel Lluniau Crist Church (Pris Consesiwn 2.00). Wedi'i leoli o fewn waliau Eglwys Crist, ewch trwy Gt Caergaint oddi ar Oriel Square (o Stryd Brenin Edward). Bydd y gwarcheidwad wrth y gt yn eich cyfeirio at yr oriel.

Os hoffech weld y coleg cyfan, mae'r fynedfa yn Meadow Gate (Consesiwn 7.00). Mae hyn yn cynnwys mynediad i'r Quads, Cloister, y Neuadd Grisiau, y Neuadd a'r Eglwys Cadeiriol.

Os ydym yn ffodus gyda'r tywydd, mae Gardd Fotaneg Rhydychen (a sefydlwyd fel gardd ffisegol yn 1621), sydd wedi ei leoli 20 munud o gerdded ar hyd y Stryd Fawr tuag at Goleg Magdalen, yn gwneud daith ddiddorol iawn. Mae'r ardd yn cynnwys amrywiaeth o sbesimenau, tai gwydr, gerddi waliog, gerddi creigiau ac ati, ac mae'n un o'r gerddi gwyddonol hynaf yn y byd.

Amgueddfa Pitt Rivers - Cynhelir teithiau dan arweiniad gwirfoddolwyr yn yr Amgueddfa ddydd Mercher am 14.30 a 15.15. Maen nhw am ddim ac nid oes angen archebu. Mae mynediad i Amgueddfa Pitt Rivers trwy Amgueddfa Hanes Naturiol Prifysgol Rhydychen, sy'n gartref i gasgliadau gwyddonol y Brifysgol o sbesimenau sŵolegol, entomolegol, paleontolegol a mwynau a chafont eu cronni dros y tair canrif diwethaf.

Bydd galwad coffi ar y ffordd yn Nhafarn y Compass yn Tormorton.

Dyma raglen y dydd;
  8.15 yb.   Gadael blaen Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym Mharc Cathays.
  8.30 yb.   Gadael Wild Gardens Road, CF23 5QW, ar ochr ogleddol Llyn Parc y Rhath. 
  9.15 yb.   Coffi a bisgedi yn The Compass Inn, Tormarton.
11.30
yb.   Cyrraedd y man disgyn/codi wrth ochr Amgueddfa yr Ashmolean.
  5.00 yh.   Gadael am Gaerdydd.

Cyfanswm y tl am y diwrnod yw 25.00 sy'n cynnwys coffi a bisgedi, y goets ac arian rhodd y gyrrwr.


I ymuno ni anfonwch eich siec yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' a ffurflen wedi'i chwblhau os gwelwch yn dda at;
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE.
Ffn: 029 2051 3956. E-byst at Dorn.swaffield@gmail.com.

Cofiwch amgu amlen barod stamp dim ond os nad oes gennych gyfeiriad E-bost.

At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad Rhydychen - Dydd Mercher Mawrth 7 2018.

Enw ……………………………………………………………………….………………….......

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

………………… Cod post …………Ffn  …….…………...E-bost …………………………

Cadwch  ..…. lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Amgaeaf siec am ………..  ( 25.00 y person.) ac amlen barod stamp.

Dewiswch:      Ymunaf / Ymunwn 'r coets:    ar grisiau'r  Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.

Rhif Gofrestrig Elusen: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg