Amdanom ni
Gorffennol
Digwyddiadau Ymunwch
EnglishSadwrn 5 Ionawr 2019

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP


'Taffy was a Welshman ....'

Sgwrs gan Yr Athro Christine JamesDelwedd: http://www.swansea.ac.uk


Yn y sgwrs ddifyr hon, bydd yr Athro Christine James yn trafod y ffyrdd y portreadir y Cymry mewn rhigymau a cherddi Saesneg o’r oesoedd canol ymlaen. Mae eu hymdriniaeth ddireidus a doniol wedi arwain at greu’r ddelwedd stereoteip o’r Cymro a welir mewn darlun ar hyd yr oesoedd, yn union fel sydd wedi digwydd gyda’r Gwyddel, y Sgotyn a chynrychiolwyr gwledydd eraill y byd. Dyma gyfle, ar ddechrau 2019, i ystyried a yw’r stereoteip yn parhau i fod yn ddilys!

Yn frodor o Gwm Rhondda, dysgodd Christine y Gymraeg fel ail iaith, gan astudio am ddoethuriaeth ym maes testunau cyfraith Hywel Dda. Wedi cyfnod fel swyddog golygyddol ar Y Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, bu’n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Dysgodd  amrywiaeth o bynciau yno cyn dod yn bennaeth ar yr Adran. Yn aelod o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn Gymrodor o Lenyddiaeth Cymru, mae hi hefyd yn Brifardd a enillodd goron  Eisteddfod Genedlaethol 2005 am gerdd a ysbrydolwyd gan gasgliad argraffbeintio Amgueddfa Cymru. Fe’i hetholwyd yn Archdderwydd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain am y cyfnod 2013 – 2016, a hi oedd y ferch gyntaf oll i ddal y swydd bwysig hon.

Y tl mynediad,i gynnwys coffi a bisgedi ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, a 10 wrth y drws. Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, dychwelwch y daflen isod gyda’ch siec at Janet Jones, Brayton, Llantwit Road, Creigiau Cardiff CF15 9NN erbyn dydd Iau, 3 Ionawr 2019. I arbed costau postio, ni fydd cydnabyddiaeth. Mae’r digwyddiad yn agored i’r cyhoedd hefyd am 10 y pen, felly croeso i chi ddod ’ch ffrindiau.

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, dychwelwch y daflen isod erbyn dydd Iau, 3 Ionawr 2019 gyda’ch siec at:
Janet Jones, Brayton, Llantwit Road, Creigiau Cardiff CF15 9NN .

I arbed costau postio, ni fydd cydnabyddiaeth. Mae’r digwyddiad yn agored i’r cyhoedd hefyd am 10 y pen, felly croeso i chi ddod ’ch ffrindiau.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan yr Athro Christine James: ‘Taffy was a Welshman…’
Sadwrn 5 Ionawr 2019
am 10.30 yb
yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith, Parc Cathays,

Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Gorffennol
Digwyddiadau Ymunwch
English