Amdanom ni
Gorffennol
Digwyddiadau Ymunwch
EnglishSadwrn 16 Chwefror 2019

am 10.30yb yn y Darlithfa Cemeg,
Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3AT


'My Life in Metal'

Sgwrs gan David Petersen, CerflunyddLlun (h) Alan Hillyer     http://www.
eyemage.co.uk


Mae David Petersen, mab ieuengaf Jack Petersen, y Cymro cyntaf i fod yn Bencampwr pywsau trwm Prydain, yn enwog am ddylunio ac adeiladu'r Ddraig Goffa i'r 38ain Adran Gymreig yn Mametz Wood ym Mrwydr y Somme ym 1916. Mae'r gofeb o ddraig goch yn dal wifr bachog, wedi'i osod ar garreg sylweddol wedi'i leoli ar safle'r frwydr yng ngogledd Ffrainc.

Mae'n adnabyddus hefyd, am ennill y gystadleuaeth i wneud Cerflun Cenedlaethol Goleuo'r Mileniwm ar gyfer dathliadau'r mileniwm. Gosodwyd y cerflun dur di-staen mawr yn gyntaf ar borth Neuadd Ddinas Caerdydd.

Bu David yn gweithio yng ngwaith dur GKN yng Nghaerdydd cyn astudio celfyddyd gain yng Ngholeg Celf Casnewydd. Mae'n aelod etholedig o Academi Frenhinol y Cambria ac wedi gwasanaethu fel cadeirydd Cymdeithas  Artistiaid Gofwyr Prydain. Bu'n ddarlithydd llawn amser mewn nifer o Golegau Celf yma yng Nghymru a Llundain, ac mae wedi darlithio'n rhyngwladol yn America, Canada, Rwsia, yr Almaen, Sbaen a Ffrainc. Mae wedi rhedeg ei stiwdios ei hun yng Nghymru ers sawl blwyddyn ac wedi cwblhau nifer o gomisiynau cerfluniau.

Bu hefyd yn gyflwynydd teledu ar bynciau hanesyddol a diwylliannol; roedd yn Ymgeisydd dros Blaid Cymru yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol 1999 ar gyfer  Etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ac ers sawl blwyddyn, arweinodd David y ddirprwyaeth Gymreig i Ŵyl Interceltique de Lorient yn Llydaw.

Y tl mynediad,i gynnwys coffi a bisgedi ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, a 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, dychwelwch y daflen isod gyda’ch siec at:
Gwen Williams, 57 Beulah Road CAERDYDD CF14 6LU; 
Ffn: 029 2062 0094       Symudol: 07802 437316        E-bost: gwen.williams@friendsmuseumwales.org.uk.

I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan y Cerflunydd David Petersen - 'My Life in Metal'
Ddydd Sadwrn 16eg Chwefror 2019 am 10.30am
DS yn y Ddarlithfa Cemeg, Prifysgol Caerdydd DS
NID THEATR REARDON SMITH


Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn o Cyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Gorffennol
Digwyddiadau Ymunwch