Amdanom ni
Taith
Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg

 

Diddorion Dulyn

Medi 10 - 13 (dydd Mawrth tan ddydd Gwener)
(4 diwrnod, 3 nos)Beth sydd wedi'i gynnwys:
 • Trosglwyddiadau coets i'r Maes Awyr (DU a Dulyn) a hedfan
 • Pob taith yn Nulyn, gan gynnwys i ac o'r maes awyr.
 • Gwesty Gresham Riu Plaza **** ar Stryd O'Connell yng nghanol Dulyn.
 • 3 noson gwely a brecwast, swper ar ddau noson a derbyniad gwin ar y noson gyntaf.
 • Cinio ar un diwrnod, tywysydd lleol, holl ffioedd mynediad a holl roddion.
 • Taith gerdded o Ddulyn.
 • Teithiau tywys o Garchar Kilmainham a Chastell Dulyn.
 • Mynediad i Goleg y Drindod a Llyfr Kells.
 • Ymweliad â'r Oriel Genedlaethol.
 • Taith dywys o Farmleigh House, cartref Teulu Guinness.
 • Tocyn bysiau golygfeydd y ddinas.
Uchafswm y nifer a all fynd ar y daith hon yw 45.
£949 y person yn rhannu ystafell, atodiad ystafell sengl £246.

Cludiant: Mewn awyren; hefyd yn cynnwys teithio mewn coets rhwng Caerdydd a'r maes awyr.

Gwesty Gresham Riu Plaza **** yng nghanol Dulyn.
3 noson Gwely a Brecwast
swper ar ddau noson a derbyniad gwin ar y noson gyntaf.

Yn cynnwys: Tywysydd lleol, yr holl ffioedd mynediad, yr holl roddion a'r cludiant gyda'r coets.

Yn ychwanegol: Yswiriant teithio personol (ar gael am £38 y person pe bai angen), ychwanegiad ystafell sengl pe bai angen.


Cwblhewch ffurflen gais Success Tours os gwelwch yn dda, ynghyd â bonyn cais y Cyfeillion a siec (yn daladwy i Success Tours) ar gyfer blaendal o £150 y person, (a £38 y person am yswiriant teithio pe bai angen), a dychwelwch y cyfan erbyn Ionawr 30ain 2018, at:

Gwen Williams, 57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, Caerdydd, CF14 6LU         
Ffôn: 029 20 620094 
Ebost: gwen.williams@friendsmuseumwales.org.uk

Lawrlwytho'r manylion llawn


Lawrlwytho'r ffurflen gais llawn i Success Tours
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno � Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg