Amdanom ni
Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
EnglishCelf a Hanes yn Northumbria

Llun 6ed - Gwener 10fed Mai 2019 (4 dydd, 3 nos)
Mae croeso cynnes, cefn gwlad golygfaol a threftadaeth anhygoel yn ein disgwyl yn Northumbria. Diolch i'w hanes hir a balch, mae gwerth unigryw safleoedd hanesyddol mwyaf prydferth a chraffus y rhanbarth wedi cael eu cydnabod ledled y byd.
Bydd ein taith yn cwmpasu detholiad o uchafbwyntiau'r ardal: dinas hanesyddol Durham, dinas fywiog Newcastle a safle archeolegol Rhufeinig Vindolanda.

Ein Gwesty

Mae gwesty'r Redworth Hall yn Newton Aycliffe yn dyddio'n l i 1693 ac yn cadw llawer o'i nodweddion gwreiddiol, yr holl wedi'u gosod o fewn 26 erw o erddi.

Mae pob un o'r 143 ystafell wely modern yn dod chyfleusterau sychu gwallt a gwneud te a choffi.

Mae'r gwesty yn cynnwys bwyty a bar gyda nifer o lolfeydd lle gall gwesteion ymlacio, yn ogystal phwll nofio dan do a chyfleusterau hamdden.


Beth sydd wedi'i gynnwys:
• coets teithiol cyffyrddus
• llety hanner bwrdd am 4 noson
• taith dywys yn Hepworth Wakefield
• ymweliad Chanolfan Gelf Gyfoes BALTIC
• mynediad i'r Ganolfan Gwyddorau Bywyd
• taith dywys o Gadeirlan Durham
• taith dywys o Gastell Durham
• taith Afon Durham
• Rhoddion ar gyfer y gyrrwr a'r tywysydd.

Cost:
Cost yr ymweliad i ddau berson sy'n rhannu ystafell ddwbl / dau wely yw 665.00 y person *

* Yn seiliedig ar ddau yn rhannu mewn ystafell ddwy-wely / dwbl gydag o leiaf 35 aelod yn teithio;
    pe bai llai na 35 yn teithio, bydd y gost yn codi.


Beth nad yw wedi'i gynnwys
• atodiad sengl - 120 y person (gan ddefnyddio ystafell ddwbl / dau wely)
• yswiriant teithio - 25 y pen (dim terfyn uchaf ar oedran)
TREFN EIN TAITH

Diwrnod 1 ‒ Byddwn yn ymadael o'n hardal leol ar gyfer ein taith i'r gogledd i'n cyrchfan gyntaf, Hepworth Wakefield. Wedi'i leoli mewn adeilad unigryw a gynlluniwyd gan David Chipperfield Architects, mae'r Hepworth yn gartref i gasgliad o dros 5,000 darn o gelf Brydeinig fodern, gan gynnwys gwaith gan Henry Moore a Barbara Hepworth. Bydd taith dywysedig yma ac amser i archwilio a chael cinio (heb ei gynnwys).Ar l ein hymweliad, byddwn yn parhau ar y daith i'n gwesty i fewngofnodi ac i cael ein cinio'r noson yma.

Diwrnod 2 ‒ Heddiw, byddwn yn edrych ar ddinas ffyniannus, cosmopolitaidd Newcastle. Gyda chanllaw lleol, byddwn yn ymweld 'r Ganolfan Celf Gyfoes BALTIC a'r Ganolfan Gwyddorau Bywyd. BALTIC, sydd wedi'i leoli ar lan Gateshead Afon Tyne, yw'r sefydliad mwyaf yn y DU sydd wedi'i ymroi i gelf gyfoes, ac mae'n ymdrechu i gyflwyno gwaith pwerus, arbrofol ac ysbrydoledig.
Mae Canolfan Wyddoniaeth Bywyd Newcastle yn rhan o bentref gwyddoniaeth unigryw yng nghanol y ddinas, a bydd ein hymweliad yma yn brofiad rhyngweithiol., Bydd cyfle hefyd i unrhyw un sy'n dymuno gwneud felly i archwilio Twnnel Fictoria, wagffordd glo wedi'i gadw'n o'r 19eg ganrif a ddefnyddiwyd hefyd fel cysgod cyrch awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fel arall, ceir amser hamdden yn y ddinas cyn dychwelyd i'n gwesty.

Diwrnod 3 ‒ Y bore yma, awn i Durham lle byddwn yn cwrdd 'n canllaw lleol. Yma, byddwn yn ymweld chadeirlan hardd Durham ar gyfer taith dywysedig ac yna daith dywys yng Nghastell Durham. Mae'r Safle Treftadaeth Byd eiconig hon wedi'i gosod ar bentir creigiog uwchlaw'r ddinas, gan gyflwyno proffil anhygoel, a dyma un o'r safleoedd cyntaf i'w dynodi felly.
Mae cadeirlan ysblennydd yr 11eg ganrif yn arddangos pensaernaeth Rhufeinig, tra bod y castell yn gaer Normanaidd a ddefnyddir gan Brifysgol Durham ar hyn o bryd. Wedyn, byddwn yn cymryd mordaith awr, i ymlacio a mwynhau golygfeydd godidog y ddinas o safbwynt gwahanol. Bydd unrhyw amser rhydd heddiw yn hamddenol i archwilio Durham fel y dymunir.

Diwrnod 4 ‒ Ein cyrchfan heddiw yw Vindolanda, un o safleoedd archeolegol Rhufeinig pwysicaf Ewrop. Bu milwyr o bob rhan o'r Ymerodraeth Rufeinig, gan gynnwys Gwlad Belg, yr Almaen a Ffrainc, yn y garrison yma.Mae'r gaer garreg a wwelir yn dyddio'n l i'r drydedd ganrif ac mae'r olion trawiadol yn cynnwys waliau'r gaer, adeilad y pencadlys, tŷ'r Swyddogion, gronfeydd a barics. Byddwn hefyd yn ymweld 'r amgueddfa, lle mae arddangosfa godidog o'r llu o wrthrychau trawiadol a ddarganfuwyd yn ystod y cloddiadau. Mae'r rhain yn cynnwys casgliadau nodedig ac unigryw o arteffactau pren, esgidiau lledr, offer milwrol, offer gwaith, gemwaith, crochenwaith, cerrig cerfiedig ac arteffactau crefyddol.

Diwrnod 5 ‒ Ar l i ni adael ein gwesty, dechreuwn ar ein taith gartref. Ar y daith, byddwn yn ymweld ag Amgueddfa Bowes. Yn gartref i gasgliadau rhyngwladol o gelfyddydau cain ac addurniadol, adeiladwyd yr Amgueddfa yn bwrpasol yn y 19eg ganrif gan y dyn busnes cyfoethog John Bowes a'i wraig Josephine, actores Ffrengig. Mae'r casgliadau amrywiol yn cael eu hychwanegu'n gyson ac ar hyn o bryd yn llenwi tair llawr y castell arddull Ffrengig godidog hon.
P'un ai paentiadau gan Van Dyck, Canaletto neu Goya, porcelain cain Sevres, neu ffasiwn o'r 16-20 ganrif, gellir dod o hyd iddynt oll yn Amgueddfa The Bowes, sydd wedi derbyn statws 'Dynodedig' gan y Llywodraeth i gydnabod ansawdd ei gasgliadau rhagorol.
Gellir cymryd cinio yma (heb ei gynnwys) cyn i ni barhau 'r daith gartref, gyda stop ar y ffordd ar gyfer lluniaeth ysgafn (wedi'i gynnwys).

Mae'r union drefn o deithiau yn destun newid.

Anfonwch eich ffurflen archebu wedi'i chwblhau a'ch taliad blaendal o 50 y person at:
Len Metcalfe, 21 Bryn Rhosyn, Radyr, Cardiff, CF15 8RN   Tel: 02920 843 256
Email: leonard_441@yahoo.co.uk

GWNEWCH EICH SIEC YN DALADWY I: SUCCESS TOURSFriends of the National Museum Wales is a member of the British Association of friends of Museums (BAfM)

Click if you want to join the Museum Friends

Registered Charity No. 701990

Amdanom ni Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
English