Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Sul Tachwedd 24 2019

Ymweld Llundain 


Delweddau: www.www.visitlondon.com


<>
Dyma ni unwaith eto wedi cyrraedd amser y flwyddyn, gyda'r Nadolig rownd y gornel, i wahodd aelodau'r Cyfeillion i ymuno ni ar ein hymweliad blynyddol Llundain. Byddwn yn gosod i lawr unwaith eto yn Amgueddfa Victoria & Albert yn Knightsbridge. Mae'n leoliad canolog iawn lle cawn amrywiaeth o leoedd a chyfle i fwynhau rhai o'r arddangosfeydd tymhorol a gynhalir gan Harrods, Fortnam & Mason, Harvey Nichols ayb, yn ogystal 'r nifer o amgueddfeydd ac orielau sydd wedi'u lleoli yma.

Mae'r man gollwng wrth y V&A yn cynnig cyfle i fynd i arddangosfa Mary Quant. Pris y tocynnau i'r digwyddiad hwn yw 12.00 a gellir eu harchebu ar y wefan - gostyngiadau ar gael. Mae arddangosfeydd eraill yn yr amguedddfa hefyd, gan gynnawys “Cars: Accelerating the Modern World”, tocynnau 18 dros o'r we. Yn yr Amgueddfa Brydeinig, mae'r arddangosfa “Inspired by the East – how the Islamic World influenced Western art” gan ddechrau yn y 15fed ganrif ac yn cloi gyda phersbectif yr 21ain ganrif, tocynnau 14.00 ar gael ar y wefan. Mae arddangosfa o’r Academi Frenhinol yn archwilio gwaith Anthony Gormley, un o gerflunwyr enwocaf y DU sy'n adnabyddus am ei gerflun Angel y Gogledd yn Gateshead. Tocynnau 22.00 ar y we. Hefyd yn dangos mae “Lucian Freud:  the self portraits” casgliad o tua 50 o baentiadau, printiau a lluniadau. Tocynnau 18.00 Gostyngiadauau ar gael ar y ddau ddigwyddiad.
  Dyma raglen y dydd;
    8.00         Gadael Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays
    8.15         Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath
  12.00 yh    Cyrraedd V&A (yn fras)
    5.00 yh    Gadael am Gaerdydd


  Cost y diwrnod sy’n cynnwys y bws, a tip y gyrrwr yw 30.00.

  I ymuno ni,  anfonwch siec, yn daladwy i : ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ a ffurflen wedi’i llenwi at:
  Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Vale of Glamorgan. CF64 4HE.
  Ffn: 029 2051 3956. Ebost: mail dorn@friendsmuseumwales.org.uk


  Cofiwch amgu amlen barod stamp os nad oes gennych gyfeiriad E-bost.
  Ar
  chebwch yn gynnar os gwelwch yn dda: mae angen i ni lenwi'r coets i'n galluogi rhedeg y daith am y pris ac os ydym yn fring, efallai bydd yn rhaid i ni ganslo.
  At:           Gyfeillion Amgueddfa Cymru
  Ymweld Llundain
  Dydd Sul Tachwedd 24 2019

  Enw________________________________________________________________  

  Cyfeiriad____________________________________________________________________________________

  Cd post__________________ Ffn __________________ E-bost _____________________________________

  Cadwch  _____  lle ar gyfer y digwyddiad uchod os gwelwch yn dda.     Amgaeaf siec am  _____  (30.00 y pen)

  Byddaf / Byddwn yn cwrdd ’r bws:  
  o flaen Amgueddfa Cymru, Parc Cathays ____    yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath  ____

  Yr wyf/ydym yn cadarnhau aelodaeth o’r Cyffeillion Amgueddfa Cymru  _______________

  Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

  Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

   Rhif cofrestru fel elusen 701990

  Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
  Ymunwch
  Saesneg